– Vi har lyttet til vannsporten, og vi har lyttet til ornitologene, også har vi sett at noen av de områdene det nå er begrensninger kan lempes på. For det er ikke så viktig i forhold til verneinteressene, sier Fylkesmann Erling Lae til Fri Flyt i forbindelse med det nye forslaget til forvatningsplan for Mølen fuglefredingsområde i Larvik kommune. 

– Det skal bli godt å få det på plass, sånn at vi kan surfe lovlig i framtida. Begynne å organisere oss på en bedre måte, og at vi kan gå ut med offentlig informasjon uten å være kriminelle lovbrytere, sier en fornøyd Ivar Eidsten Trondsen. Trondsen er blant de som har lagt ned mest tid og ressurser for å få politikere og ornitologer til å forstå surfernes interesser og behov. 

Samtidig som det blir åpnet for vannsportaktiviteter på Saltstein blir det også foreslått strammere rammer for aktivitet i vestlig retning mot Mølen og i områdene der windsurferne driver med flatvannsseiling. Også i bukta på Saltstein vil det blir satt opp skilt med områder det ikke er lov å bevege seg av hensyn til fugl.