– Denne formen for anlegg er et fantastisk utgangspunkt med muligheter som aldri har eksistert før. Aktiviteten og sporten surf blir tilgjengelig for alle, alle nivåer, alltid, sier Sondre Hylland, anleggsansvarlig i Brettforbundet i en pressemelding.

Når disse nå inkluderes i spillemiddelordningen fra Kulturdepartementet betyr det først og fremst at anleggene kan få offentlige midler, de stiller sterkere i prioriteringen av anlegg lokalt og de har fått en slags offentlig godkjennelse.

Blant annet har det i lang tid vært planlagt en bølge i Akerselva i Nydalen i Oslo, men også en stor innendørs surfebølge i Sunnfjorden. Førstnevnte er en elvebølge, mens sistnevnte er en wavepool. I tillegg planlegges det i Bodø og i Evje.

Anleggene kan være en fin start for nybegynnere, men proffe trener også på slike bølger for å få god effekt med alltid gode forhold. For eksempel har Kelly Slater bygget en kunstig surfebølge. 

– Bølgesurfing er først og fremst en rekreasjonsaktivitet som stort sett er egenorganisert, men det er mange ivrige surfere der ute som vil ha stor glede av slike anlegg, og da er det vår jobb å sørge for at de blir hørt opp mot idretten, sier visepresident for surf i Brettforbundet, Kathrine Røed.