Etter en lang tørkeperiode kommer det endelig bølger på Saltstein.