På lik linje med trening av bein, så kjøper du deg marginer ved å sette litt ekstra fokus på skuldrene i forkant av vintersesongen. 

Ski- og brettkjørere er spesielt utsatt for skader nettopp her – for hvis du faller på ski eller brett, er det gjerne i ytterposisjonene at skuldrene er svakest, og utsatt for å bli skadet eller gå ut av ledd.