For et utrent øye ser Shift ut som en alpinbinding. Og når du stepper inn og kjører, oppleves den også som det. 

Men om du dytter ned en spak mellom «vingene» på frambindingen, kommer pinnene fram, og Shift blir til en techbinding.