Oppdateringen gjør skredsøkeren bedre når enheten er i såkalt «power-saving»-modus. Problemet har vært at signalpulsene BCA Tracker 2 har gitt fra seg har vært varierende, og enkelte modeller har ikke kunnet fange opp signalene. 

– Det finnes nå en programvareoppdatering som alle eiere av Tracker 2 kan benytte seg av. Den oppdaterte programvaren har forsterket signal pulsene når Tracker 2 er i «power-saving» modus for å hindre at dette kan skje, sier Espen Sollien i Madshus, som distribuerer BCA i Norge. 

Power-savingen-modusen skjer etter at skredsøkeren har vært slått på i 12 timer, og ikke vært i bruk i det hele tatt. Altså at du ikke har skiftet fra send til søk. For å gå ut av modusen kan du skru skredsøkeren av og på, eller bytte modus. 

– Det hører med til sjeldenheten at en sender/mottaker er påslått i 12 timer. I de aller fleste tilfellene skjer dette hvis bruker har glemt å slå den av etter tur. Skulle dette forekomme så vil Tracker 2 starte opp i normal modus når det slåes «av» og «på», og det er eventuelt batterikapasiteten som vil kunne komme opp som lav i displayet, fordi den er glemt slått av Igjen, sier Sollien.

BCA Tracker 2 er forøvrig forrige modell i serien. BCA Tracker 3 er nylig testet, og ble vurdert til 7/10 av testpanelet. Ifølge Madshus er det ingen problemer med signalene når skredsøkeren er i normal modus.

– Det er trygt Tracker 2 uten å oppdatere til denne programvaren, sier Madshus.

Men oppdateringen er ikke mulig å gjøre personlig, eller på nett. Du er nødt til å sende inn skredsøkeren til Madshus. Eier du en BCA Tracker 2 kan den sendes inn til følgende adresse:

Madshus AS

Industrivegen 29

2836 Biri