– Det er helt urealistisk at slideren på sender/ mottakerne skal skifte modus i en skredhendelse, og det er ikke mer sannsynlig på Pieps´ sine modeller enn på andre. Skiftet krever at knappen holdes nede med temmelig stor kraft samtidig som en annen kraft skyver slideren i en annen retning. At dette skal skje i et snøskred er helt usannsynlig. Et snøskred vil ikke skape krefter som virker samtidig i forskjellige retninger på svært små overflater, sier markedssjef i Pieps, Georg Wenger-Rami.

Pieps skredsøker
DSP SPORT og DSP PRO: Dette er sender/ mottakerne som anklages for å være farlige fordi de kan bytte mellom søk- og sendmodus uten at det er meningen.