Denne spalta er strengt tatt for gammelt utstyr som fortsatt er i bruk. Og nei – søkevinkelene mine er ikke i bruk. Men de er en del av historien til skredfaget i Norge, og en bitteliten del av min personlige historie. 

Selve søkevinkelens historie skal jeg ikke påta meg å skrive. Til det er den for omstridt. Men du som aldri har sett denne tingen før kan få en kort innføring: