Det er en fare for at skredsøkeren automatisk slår seg over fra «Send»-modus til «Search»-modus, selv om selve bryteren fortsatt står i «Send»-posisjon. Dersom bruker av skredsøkeren blir begravd i et snøskred samtidig som skredsøkeren uforvarende bytter modus til «Search», vil vedkommende da ikke kunne bli funnet av andre brukere med skredsøkere. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på sine nettsider. De melder at det er solgt 102 slike skredsøkere i Norge. 

Produsent har laget en oppdatert programvare til skredsøkeren der feilen er rettet. Eiere av denne modellen blir bedt om å oppdatere programvaren og ikke bruke skredsøkeren før dette er gjort.

— I følge produsenten kjenner de til sju tilfeller der skredsøkeren har gått i søkemodus. Dette er i følge dem oppdaget av brukerne som da har satt dem over i send modus igjen. Produsenten opplyser også at ingen av disse tilfellene skal ha vært i forbindelse med skred, sier sjefingeniør i Nkom Paul-Erling Lia.

PSST! Fri Flyt har testet mange skredsøkere. Dette er de beste.

Denne modellen har vært i salg siden mai 2021. Skredsøkerne som er rammet av denne frivillige tilbakemeldingen har serienummer hvor de fire første første sifrene er mellom 2119-2239.

Eiere som ikke vil gjøre oppdateringen selv, oppfordres til å sende den inn til produsenten som gjør dette gratis. Du finner flere detaljer om tilbakekallingen og instruksjoner på hvordan utstyret kan oppdateres på Black Diamonds nettside.