Fri Flyt har vært så heldige og få låne et eksemplar av den nye sender/ mottakeren, som altså snakker norsk.

Dermed er det ikke bare piler og pip som sier hva du skal gjøre, men også en hyggelig damestemme.