– Jeg tør ikke love noe. Kanskje kan heisen gå på søndag, men det er høyst usikkert. Vi har møtt veldig mye motgang i år, både med dårlig vær og sist nå problemer med vinsjmaskina, sier daglig leder i Stryn sommerskisenter, Ola Flo.

Ødelagt tråkkemaskin

Annonse

Tråkkemaskin med vinsj er en forutsetning for å få trukket heiswiren på plass. Tråkkemaskina har hatt motorproblemer, men er nå reparert. Likevel ser det foreløpig mørkt ut for Breheisen.

– Vi mistet en dags arbeid på grunn av problemene med tråkkemaskina, sier Flo.

Han innrømmer at denne sesongens problemer med Breheisen ikke er til å leve med. Over 300 timer med flyttng av snø i tillegg til mye annet arbeid og uflaks med været, har bidratt til at regninga for å sette opp Breheisen i år kommer på over en halv million kroner. Det er alt for dyrt for Stryn sommerskisenter, som i fjor omsatte heiskort for 1,7 millioner kroner.   

Dystre framtidsutsikter

– Omsetninga må ligge over 2,5 millioner, helst på 3 millioner hvis det skal være forsvarlig å drive. Forsvarlig drift lar seg ikke kombinere med å bruke så mye ressurser på å sette opp heisen hver sesong. Derfor må vi gjøre de investeringene som trengs for å etablere en permanent heistrase for Breheisen, sier Flo.

– Hvor store investeringer kreves?

– Et par millioner må nok til. Og det er en forutsetning for å sette opp Breheisen neste sesong.

Følg med på Stryn sommerskisenter sine nettsider for oppdateringer om Breheisen.