Den opprinnelige avtalen mellom Sogn skisenter og grunneierne går ut i 2023, og forhandlingene om en ny avtale starter for flere år siden.

Grunnen til at en ny avtale måtte på plass raskt, er fordi de blant annet må ha en leieavtale for å søke om tippemidler. Før partene ble enige, varslet også Luster kommune at de ville starte oreigning, eller ekspropriasjon.