Sogn Skisenter ligger på Heggmyrane i Hafslo, mellom Sogndal og Gaupne.