Det er desember, siste eksamensinnspurt og fire studenter nyter en litt for lang pause i kantinen på Høgskolen i Sogndal. Det blir diskutert hvor nice det vil bli med juleferie og hva planene er. Etterhvert kommer det for en dag at de ikke er studenter igjen før den 7. januar etter nyttår. Da kommer det fra en vagver:

– åss skulle ikkje reist te alpein?