– Det er nok ikke tvil om at vi dessverre kommer til å se flere lignende ulykker i takt med at det stadig blir varmere i fjellene. Det vil alltid være en viss fare forbundet med å ferdes under breer i bratte fjellsider, men risikoen øker betraktelig i perioder med unormalt høye temperaturer, slik som de har nå i Syd-Europa.  Så ja, det er en rekke ruter som har blitt mer utsatt i Alpene, sier Halvor Dannevig.

Han er tindevegleder, og har lang erfaring med ferdsel på og ved isbreer i fjellområder i både Nore og Alpene.