Oslo, laurdag 23. februar. Det smell i trappetrinn når eg dreg skibaggen ned fleire etasjar og ut i morgonen. Den hoppar på brusteinane langs fortauget og brøytar seg gjennom haugar av skitten sørpe. Kvelden før bestilte eg billettar – noko seint – og fekk ikkje bekrefta om skibaggen fekk fylgje med frå Oslo bussterminal. Men etter at ein utlending ikkje får fylgje med bussen til Sverige grunna feil ID-papir, gjev sjåføren – trøytt av diskusjon – beng i kva slags bagasje eg måtte ha med eller ikkje. Med det fyrste av mange punkt for logistikken huka av, ser eg snart flatt landskap og vindmøller gli forbi vindauge. No er planen å busse og toge meg ned til Austerrike, der den skotske snøbrettkøyraren Calum Macintyre ventar.