– Å i det hele tatt tenke på å demme opp et vassdrag som er ett av få i Europa som renner fritt fra fjell til fjord er helt forferdelig. Det er vanskelig å ta stilling til hva som kan bli ødelagt slik padlemessig, men i Vefsnavassdraget har vi tre strekker vi bruker til rafting, blant annet Norges eneste overnattingsrafting. Det er forferdelige greier de klarer å finne på - igjen og igjen.

Mariann Sæther har lite til overs for Høyres forslag om å oppheve vernet av 10 elver i Norge
I VERDENSKLASSE: Vefsnavassdraget i Nordland er en av verdens beste padleelver. Nå ønsker Høyre å oppheve vernet av denne og ni andre elver i Norge. Foto: Tore Meirik