/ Padling

Høyre vil bygge ut flere padleelver

Høyre åpner for å bygge ut mer vannkraft i Norge – noe en av landets beste elvepadlere mener er helt feil.

Sist oppdatert: 15. mars 2017 kl 07.44
KRAFT: Flere norske padleelver går en usikker framtid i møte, etter at Høyre på sitt landsmøte åpner for utbygging av flere vannkraftverk i Norge. Elvepadler Dag Sandvik er (stort bilde) mener Høyres argumentasjon er ulogisk. Foto: Tore Meirik
KRAFT: Flere norske padleelver går en usikker framtid i møte, etter at Høyre på sitt landsmøte åpner for utbygging av flere vannkraftverk i Norge. Elvepadler Dag Sandvik er (stort bilde) mener Høyres argumentasjon er ulogisk. Foto: Tore Meirik
Lesetid: 3 minutter

Høyre åpnet for å bygge ut flere norske vassdrag på partiets årsmøte forrige uke, og stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten peker blant annet på en del mindre og bratte elver som gode kilder til vannkraft.

Glad for vannkraft-satsing

– Jeg er utrolig glad for at landsmøtet har vedtatt en offensiv satsing på å bygge ut mer vannkraft her i landet. Fra en tidligere holdning om en mer forsiktig utbygging av nye vassdrag, sier vi nå ja til å åpne for utbygging av nye vassdrag for å sikre tilgang til ren og fornybar energi. Vannkraften er bærebjelken i norsk kraftforsyning, og er grunnen til at produsert elektrisitet er i landet er 100 % ren, fornybar energi. Vannkraften gjør oss også til en attraktiv partner i det nordiske og europeiske kraftmarkedet, sier Aarbergsbotten til adressa.no.

– Like logisk som «fuck for virginity»

Dag Sandvik fra Voss er SV-politiker og en av Norges beste elvepadlere, og han har kjempet i lang tid for å opprettholde vernet av Raundalselva ved Voss – en kamp som foreløpig er vunnet.

ELVEVERNER: Elvepadler Dag Sandvik er ikke særlig begeistret for at regjeringspartiet Høyre åpner for å byge ut flere lever i Norge.

– Torhild tar noen vanlige snarveier i logikken, og konstruerer en problemfri sammenheng mellom mer vannkraft og god klimapolitikk. Opplegget blir som en kampanje ala «fuck for virginity». Det har ingen direkte klimaeffekt å bygge ut mer fornybar energi. Kutt av fossil energiproduksjon har klimaeffekt, og før en har gode mekanismer for kutt i fossilenergi vil mer fornybar energi stimulere til mer energiforbruk, som i neste omgang blir vanskelig å snu. De siste årene har vi bygd ut masse fornybar energi, men fortsatt å brenne olje, kull og gass i stor stil – og på den måten bygd et system med eskalerende energiforbruk. Vi må bruke mindre energi totalt sett, og det blir verre og verre å få til jo mer energi en lager. Energisparing må komme først, så kan en satse fornybart i tett samband med fossil-kutt, sier Sandvik.

– Ødelegger mer enn folk tror

Sandvik mener også at vannkraftutbygging bidrar til å ødelegge mye av det man ønsker å bevare ved å bremse klimaendringene.

– En av hovedgrunnene til å stagge klimaendringene er at vi ønsker å ta vare på artsmangfoldet i naturen, noe som er både viktig i seg selv, men også selve livsgrunnlaget vår arten vår. Mer vannkraftutbygging i Norge er risikabelt for artsmangfoldet i vassdragene. Derfor må vi være svært forsiktige med hva en tillater i framtida. Jeg er positiv til at vi produserer mye vannkraft i Norge, men mye av det vi har bygd ut de siste årene har ikke vært bra, sier Sandvik.

KRAFTVERK I NORGE: Kartet viser alle elvene som er påvirket av vannkraftutbygging i Norge. Dette er et deprimerende syn for norske elvepadlere.

Publisert 15. mars 2017 kl 07.44
Sist oppdatert 15. mars 2017 kl 07.44
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen