Den siste biten med tallene viser hvor mange vintre jeg har jobbet her. Hvert år utvider dokumentet.

FW står for fall winter og er en eller annen slags internspøk fra 2014 og min første eksponering mot utstyrsbransjen og dens sesongoppdeling i FW (fall winter) og SS (spring summer). Den spøken synes jeg ikke selv er morsom lenger, og trolig var den aldri det, mer en slags avreagering. Men de to bokstavene har stått der så lenge at jeg egentlig bare så dem nå som jeg skrev dette.