– Målet var å lage en film som viser hvordan man planlegger en tur og bruker skredvarselet – uten at filmen ble for lang. Vi vil at folk skal bli gira på ski, men også lære noe, forteller tindevegleder og snøskredvarsler i Varsom, Marit Svarstad Andresen.

– Gode tilbakemeldinger

Annonse

Hun er på tur sammen med Marte og Bjarte. De tre rekker å både planlegge turen, gå opp og kjøre ned på under tre minutter – uten å være i skredterreng med de aktuelle skredproblemene.

– Vi kjørte trygt i fantastisk snø den dagen, og hadde en super tur, sier Marit.

– Filmen har fått temmelig gode tilbakemeldinger, blant annet på skredkonferansen ISSW i Innsbruck i høst. Hvordan bruker dere den?

– Varsom-sjef Rune Engeset viste den i Østerrike, og fikk veldig gode tilbakemeldinger. Vi har vist den på flere skredseminar i høst, den har gått på Fri Flyts Film Tour. Vi ønsker at folk skal lære noe og bli nysgjerrige på å lære enda mer på snøskredskolen på Varsom.no. Og ikke minst at det gir folk inspirasjon til å planlegge skiturer hvor god snø er i fokus. Vi håper også den kan hjelpe oss å få inn enda flere observasjoner på regobs i vinter.

Skredvarslingen denne sesongens starter førstkommende fredag på varsom.no!

Stor økning i observasjoner

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Statens Vegvesen og Meterologisk Institutt (MET) som samarbeider om skredvarslingen, har opplevd en voldsom økning i både bruk av varselet og innmeldte snøobservasjoner fra publikum de siste årene. Disse brukes for å skrive det endelige skredvarselet, og er avgjørende for å få varslinga så riktig som mulig.

– Vinteren 2016/17 fikk vi inn totalt 11 173 snøobservasjoner fra våre egne observatører og andre brukere av regobs. Forrige vinter var tilsvarende tall 13 409. Det er en hyggelig økning, sier Svarstad Andresen, som håper filmen blir en av mange bidragsytere til at tallet øker enda mer.

Spennende og vanskelig produksjon

Filmen er laget av Veri media, blant annet av fotograf Vegard Aasen, som har vært sentral i både filming og klipping. Center for Avalanche Research and Education (CARE) ved Universitetet i Tromsø har bidratt økonomisk til filmen, og Fri Flyt har bidratt med manus.

– Å lage filmen var i første omgang spennende, deretter vanskelig. Spennende å jobbe med ski og skred, men vanskelig å lage en film som var beskrivende og lærerik, men samtidig kort nok til å ikke bli kjedelig. Det var vrient å velge ut hva informasjon om snø og skred som skulle inkluderes, sier Aasen.

– Marte Nordgård Fossland og Bjarte Selsaas har sentrale roller, hvor fant dere dem?

Marte og Bjarte er venner i skimiljøet i Sogndal, som kunne stille opp på kort varsel. De var også noen av de første vi spurte, så vi var heldige der. Skikjørere er heldigvis greit å få tak i her i Sogndal! At navna er like er selvsagt tilfeldig, men ganske morsomt. 

– Hva syns du sjøl om filmen?

– Den ble fin til slutt! Vi fikk inn mye viktig informasjon, uten at filmen ble for langdryg. Basert på tilbakemeldinger så virker det som at det også er meningen til andre folk.

Les alt om snøskred på friflyt.no

Les også: Fri Flyt sin skitest