Etter at slopestyle og halfpipe ble OL-gren for ski og snowboard har debatten rast rundt fordelingen av offentlige kroner til idrettsanlegg. Fordi terrengparkene ligger i kommersielle alpinanlegg kan de ikke motta offentlig støtte. Dette til tross for at parkkjøring er i en eksplosjonsarta vekst. Særlig hoppbakker har fått kritikk fra parkkjørere, da det er flere hoppbakker enn skihoppere i Norge.

De fleste politiske partiene, også Arbeiderpartiet som er i posisjon, ser ut til å være åpne for å endre denne praksisen. På høyresiden er de to største opposisjonspartiene mer enn ivrige på å lage terrengparker med offentlige penger.

Unntaket er Senterpartiet, som syns dagens ordning er helt grei, og begrunner dette med at hoppbakker ikke kan overleve uten statlig støtte, i motsetning til terrengparker som er så populære at de klarer seg selv. 

Dagens spørsmål: Terrengparkene i norske alpinanlegg er trenings- og konkurransearena for slopestyle på ski og snowboard, som er OL-grener. Norge har gullkandidater i begge sporter, og begge kjønn. Men en terrengpark er en del av et kommersielt alpinanlegg, så er det ikke mulig å finansiere dette vha. Tippemidler/ offentlig støtte. Til sammenligning er hoppbakker, som brukes av langt færre, finansiert av det offentlige. Hva mener ditt parti om dette, hvordan ser dere på en evt. endring av regelverket, og hvordan kan det gjøres?

Fremskrittspartiet (Frp), v. kommunikasjonsrådgiver Lars Joakim Hanssen:

– FrP vil likestille alle typer idrett og idrettsanlegg hva gjelder offentlig støtte/Tippemidler. Det vil si at terrengparker må kunne søke på samme grunnlag som eksempelvis hoppbakker.

Høyre (H), v. politisk rådgiver Mette Tønder:

– Da idrettsmeldingen ble behandlet i Stortinget i vår, fremhevet Høyre at vi vil ha nye løsninger for anlegg, både for bygging og drift. Dagens regler er håpløst firkantet og stivbent. Høyre verdsetter gjennomføringskraft, engasjement og innsatsvilje uansett hvem som vil bidra. Vi må kombinere idrettens gode verdifellesskap med verdiskaping i privat og frivillig sektor, vi må få frem potensialet i å oppmuntre alle gode krefter i å slippe til. Høyre mener både frivillige og private lettere må få lov til å bidra mer enn i dag.

Kristelig Folkeparti (Krf), v. partiets rådgiver i Energi- og miljøkomiteen, Christoffer Sahl:

– Det er viktig at tilskuddene gjennom tippemidlene går til frivillig aktivitet. Tippemidlene er ikke ment å understøtte kommersiell aktivitet. KrF har ingen planer om å endre på dette. Imidlertid kan vi vurdere hvorvidt anlegg av typen terrengparker kan være berettiget til annen offentlig støtte.

Senterpartiet (Sp), v. politisk rådgiver Ole Johnny Stavn:

– Senterpartiet står inne for støtteordningene slik de er lagt opp i dag, med tildeling av tippemidler, men vi ønsker et tettere samarbeid, og et enklere regelverk for samarbeid mellom offentlige, frivillige og kommersielle aktører. Hoppbakker har behov for offentlig støtte ut i fra at de ikke overlever på kommersiell basis. Terrengparkene kan i langt større grad driftes på kommersiell basis. 

Venstre (V) v. rådgiver i partiets stortingsgruppe, Camilla Edi Hille:

– Som et liberalt parti støtter Venstre den uorganiserte og egenorganiserte idretten. I dag har staten gjort frivillige lag og foreninger avhengige av tilskudd fra Norsk Tippings spill, mens andre faller utenfor. Overskuddet fra Norsk Tipping bør gå inn i statsbudsjettet, og tilskudd til frivillighet og idrett bør fordeles innenfor ordinære budsjettrammer. Samtidig må reglene bli mindre rigide slik at egenorganiserte idretter og anlegg ikke diskrimineres fra offentlig støtte slik som i dag. Venstre vil se på samarbeidsløsninger med idrett og alpinanlegg, som også kan gi adgang til statlig finansieringsstøtte.

Arbeiderpartiet (Ap) v. Mina Gerhardsen, statssekretær, Kulturdepartementet:

– For Arbeiderpartiet er det viktig at spillemidlene skal gå til aktivitet og anlegg, ikke til privat utbytte. Derfor støtter vi prinsippene i dagens regelverk. Men vi ser utfordringene snowboard og flere av de andre egenorganiserte idrettene har i forhold til anlegg og har derfor satt i gang et arbeid sammen med idretten for å se på hva som er mulighetsrommet. For eksempel ser vi på modeller der kommune og private anlegg kan samarbeide om såkalt «bakke i bakke», altså at man kan ha spillemiddelstøtte til en del av anlegget. Akkurat nå er kanskje den viktigste jobben å hindre at finansieringen av norsk idrett svekkes. Flere partier med regjeringsambisjoner ønsker å åpne for lisens for utenlandske spillselskaper. Da blir det mindre inntekster til Norsk Tipping og mindre til idrett. Arbeiderpartiet vil øke idrettens inntekter fra tippemidlene, slik at vi får råd til å bygge de anleggene som trengs.

Sosialistisk venstreparti (Sv) v. politisk rådgiver Robert Kippe:

– SV vil ønsker ingen på akkurat dette feltet, men vil øke kulturens andel av spillemidlene fra 36 til 40 prosent og idrettens andel fra 46 til 60 prosent.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) v. De Grønnes 1. kandidat, Rasmus Hansson:

– De Grønne støtter både organisert og uorganisert idrett. Vi er åpne for å se på nye finansieringsløsninger, som i større grad reflekterer at flere driver uorganisert idrett. Det viktigste er ikke hvilken idrett man bedriver, men at unge og gamle tar naturen i bruk. Vi vil se på løsninger for samarbeid mellom idretten, skianleggene og myndighetene, for å finne løsninger slik at offentlige midler også kan utløses for drift av terrengparker.

Hver dag fram til helga kommer et nytt Fri Flyt-tema i anledning årets Stortingsvalg, og på fredag summerer vi alle stemmene og kårer Fri Flyt-partiet! Les mer om årets Stortingsvalg her!