– Det er verken snakk om noe frislipp av snøskutere eller at Norges utmark skal forvandles til ei eneste skutercrossløype hvor folk herjer i rasende fart. Det er snakk om å åpne for flere avgrensa løyper hvor vi kan kjøre snøskutertur, sier Erik Kirkvold fra Snøskuterklubbenes fellesråd (SKRF).

Miljøverndepartementet har gitt 105 norske kommuner råderett over skuterløyper innen kommunens grenser. Den Norske Turistforening (DNT) kaller dette både et ulovlig og udemokratisk frislipp av snøskutere.

Annonse

– Ingen økning i ulovlig kjøring

Kirkvold i SKRF innser at snøskutersalget vil øke på grunn av lovendringen, men han tror ikke det vil føre til mer ulovlig kjøring.

– Med flere lovlige turløyper vil snøskuterentusiastene få flere steder å kjøre, og trangen til å kjøre ulovlig vil bli mindre. Det fins sikkert folk som bryter loven blant snøskuterfolk også, men vi kan ikke bruke lovbrytere som utgangspunkt for debatten. Vi oppfordrer alle til å følge reglene og holde seg i tillatte løyper, sier han.

Føler seg overkjørt

Kirkvold understreker at det de ønsker, og som lovendringen dreier seg om, kun er etablering av flere traseer.

– Det brukes ord som frislipp og bilder av hissig crosskjøring når det er snakk om noe helt annet. Vi føler oss ganske maktesløse i kampen mot sterke organisasjoner som DNT, sier han.

– Få løyper

– Søknadene fra de drøyt 100 kommunene viser også at det stor flertall av kommunene bare vil ha løyper i begrensede deler av kommunen. Mange snakker om en til to løyper, ikke mer. De fleste beskriver i søknadene sine også tydelig hvor de kan ha løyper uten at det skader verdifull natur, naturmangfold, friluftsliv og hitter, sier Kirkvold.

Ordførere skeptiske

Kirkvold får langt på vei støtte fra  flere ordførere Fri Flyt har snakket med. Ordførerne i Hemsedal, Nesset og Narvik er kritiske til snøskuterkjøring ut over noen få tilrettelagte løyper, og også ordfører Laila Davidsen (H) i Alta sier de kun vil tillate kjøring i etablerte løyper. Ingen av disse ordførerne vil tillate noe totalt frislipp i sin kommune.

DNT raser

Men det er ikke godt nok for DNT, som  har sendt inn klage til Sivilombudsmannen.

– Dette er en krigserklæring mot alle som er glad i stille natur. Vi er opprørt over en ulovlig og udemokratisk prosess. Det handler om et verdivalg, nemlig frihet fra støy. Naturens ro og stillhet blir viktigere og viktigere i et hektisk samfunn. 75 prosent av befolkningen har sagt at de ikke ønsker mer motorisert ferdsel i naturen. Et frislipp av snøskuterkjøring vil ødelegge muligheten til å oppleve stille natur sier Berit Kjøll, styreleder i DNT.  

Skremselspropaganda

Skuterfolket er knakende uenig i DNTs vurdering av problemet.

– DNT-ledelsen må spørre seg selv om de mener de har enerett på friluftsliv og om det er verdt å fare med skremselspropaganda uten rot i virkeligheten for å forsvare det. Det handler om løyper på snø. Sporene forsvinner til våren og vil mange steder gå der hvor det kjøres bil til vanlig om sommeren. Samtidig har det vært en enorm teknisk utvikling på snøscooteren så både støy og utslipp er adskillig begrenset. Når løypene i tillegg blir lagt i områder som ikke sjenerer andre, blir det fortsatt å få gå i fjellet uten å se eller høre snøscootere for den som ønsker det. Noen setter jo faktisk pris på å gå etter et scooterspor også, svarer Kirkvold.

– Førte til mer støy

I gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv skrev samfunnsforsker Margrete Skår fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) et lengre leserbrev, hvor hun konkluderte med at støy- og trafikkbelastningen økte i kommunene som åpna for økt ferdsel med snøskuter i forsøksordningen som startet i 2001.

– Evalueringa viser at uten øvre myndigheters medvirkning ville ikke forsøkskommunene fulgt nasjonal lovgivning og de politiske føringene, skriver hun.