Stryn (Sogn & Fjordane), Jølster (Sogn & Fjordane), Eid (Sogn & Fjordane), Surnadal (Møre & Romsdal), Vang (Oppland), og Oppdal kommune (Trøndelag) har fått tommel opp fra Miljødirektoratet for å delta i forsøket med kommunale beltebilløyper for catskiing. 

Også Sulitjelma kommune i Nordland søkte om å få delta, men de fikk avslag fra Miljødirektoratet. 5. juni skal kommunene orienteres om regelverket og rammene for forsøksordningen.

– I valg av kommuner har vi lagt vekt på overordna kriterium som geografisk spredning og kommuner som ser ulike utfordringer og muligheter ved etablering av beltebilløyper, skriver direktoratet.

I alle seks kommuner er beltebilkjøringen planlagt i forbindelse med alpinanlegg – for Stryn sin del er det sommerskisenteret som gjelder. I Eid kommune er planene store for catskiing, det samme er de i Surnadal – men i noe mindre skala. 

Les mer om catski-planene i Surnadal her!

For Oppdal sin del er det snakk om å gjeninnføre turer med tråkkemaskin til fjelltoppen Blåøret, et tilbud Oppdal skisenter avvikla på90-tallet da det viste seg at aktiviteten var ulovlig.