– Siden vi er en viktig skidestinasjon på Nordmøre og favner et distrikt rundt Molde, Kristiansund, Sunndal og Orkanger anser vi catskiing som et spennende tilbud som kan gi anlegget og området et løft med tanke på attraktivitet. Catskiing vil også robustgjøre senteret når det er lite snø i nedre deler av anlegget, skriver styreleder Magnar Heggset, som også mener catskiing i Surnadal vil øke rekrutteringa:

– Vi tror at et catskiing-tilbud i Surnadal vil gjøre at flere ungdom kommer seg enklere ut i naturen og terrenget.

Annonse

Planen er å tilby nedkjøringer fra tre topper nær skisenteret, med varierende høydeforskjell. De aktuelle toppene er Syltnebba, Hauastrengen og Strengen. Styremedlem, parksjef og frikjøringsentusiast Tore Korsnes beskriver de tre nedkjøringene slik:

1: Fra Syltnebba ned mot Surnadalsøra

Nordvendt side. Ca 450 høydemeter kjøring.

Starter slakt fra Syltnebba ned mot toppen av lia som går ned mot Surnadalsøra. Herfra blir det en del brattere og mer krevende kjøring i bjørkeskog før man så entrer flere flotte hogstfelt. I nedre del det litt blandet mellom hogstfeltene, før man kommer inn på noen jorder med muligheter for å kjøre helt ned til sjøen på perfekte dager. Krever transport tilbake til alpinsenteret.

2: Nordøst vendt flanke fra Hauastrengen (Likjstrengen)

Ca. 250 høydemeter kjøring, slak flanke fra Hauastrengen. Enkel og slak kjøring som kan gjøres flere ganger med tråkkemaskin transport. Har også muligheter for mer krevende kjøring i Botnberga, som er mer vestvendt.

3: Fra Strengen ned mot Vang skiarena (Kvanne)

Ca 400 høydemeter kjøring. Flott nedkjøring i sørvendt side. Variert terreng fra enkelt til mer krevende, med muligheter for innslag av drop for garva frikjørere. Populært turmål hele vinteren. Kort skogskjøring mot slutten, før man kommer inn i et slakt hogstfelt med enkel kjøring ned mot Vang. Krever transport tilbake til alpinsenteret.

Her-er-catski-soeknadene_ordinary_1200

PLAN: Dette er området hvor Surnadal alpinsenter har søkt om å få bedrive catskiing.