HALLINGDAL Hallingdal er et av de store dalførene på Østlandet. Dalføret strekker seg nordover, fra nordenden av innsjøen Krøderen, gjennom de nordøstlige og nordlige delene av Buskerud fylke, og...