Urpu Hapoja, fjellguide og Nortind-aspirant, jobber i guidefirmaet Ski & mountainguiding: Foto: Privat1. Man blir som regel våtere på ryggen enn på framsida når en går oppover og svetter, så...