Sidedalane ligg slik at det er mogeleg å finne god snø i ulike himmelretningar gjennom heile vintersesongen.

Dei sørvende rutene ligg i solsida frå tidleg på sesongen. Fleire av turane kan du organisere som flotte rundturar, med oppstigning og nedkøyring i ulike dalføre.