Oppstigninga via Fjellstøylen gir utsikt over noko av det vakraste vinterlandskapet Jølster har å by på.

Nedkøyringa i Steinbotnen gir mogelegheit for varierte ruteval med helling som kan passe ulike nivå ned mot Gotdalsstøylen, som ligg i hjartet til eit av dei vakraste dalføra i Jølster.

Tilkomst/parkering: Ta av E39 ved Ålhus og følg Fv454 til toppturparkering ved brua mellom Indrebø og Dalebø. Parkering mot avgift på toppturparkering.

3.7.1 Opp via Fjellstøylen Enkelt, E1, LV

Denne ruta gir den finaste rundturen på fjellet og ei stor naturoppleving med variert natur og vakker utsikt over Ålhus og vestre del av Jølstravatnet.

På Dalebø startar du turen ved å følgje traktorvegen vel 200 meter før du tek av til høgre, og følgjer lia skrått opp i nordaustleg retning.

Etter å ha passert Fjellstøylen, held du fram i same retning mot Fossegrova som du følgjer oppover på austsida mot Nonsnipa (1110 moh.).

Deretter følgjer du fjellryggen som fører opp til Gotdalsnipa.

 • Tid: Middels 3-6 timar

 • Starthøgde: 280 moh.

 • Sesong: Desember – april

 • Himmelretning: Sør

 • Stigning: 970 meter

 • Terrengformasjon: Rygg

 • Brattaste punkt: 25-28 grader (370-560 moh.)

 • Vanskegrad: Litt vanskeleg. Litt brattare terreng med smale passasjar, tettare skog eller trongare terreng. Det er mindre bratt helling og du vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve, som t.d. ved glasert skare, kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

3.7.2 Ned via Steinbotnen Utfordrande, E1, GV

Det mest vanlege er å køyre ei litt brattare linje rett sørover frå toppen direkte ned i Steinbotnen, men om du ønskjer slakare terreng kan du følgje ryggen ned mot skaret før Nonsnipa.

Frå Steinbotnen renn du vidare vest mot Gotdalsstøylen. Du kan køyre ned på begge sider av Geitafossgrova. Frå Gotdalsstøylen følgjer du traktorvegen attende til Indrebø.

 • Sesong: Desember – mai

 • Himmelretning: Sør og vest

 • Stigning: 970 høgdemeter

 • Terrengformasjon: Side og dal

 • Brattaste punkt: 30-34 grader (1140-980 moh.)

 • Tips: Denne ruta kan nyttast som oppstigning og er aktuell på våren når ein kan køyre inn skogsvegen. Ein fin rundtur frå Årdalen til Ålhus er å følgje ruta Dalefjellet via Aksla og fortsette langs ryggen til Nonsnipa, vidare til toppen og Ned Steinbotnen.

 • Vanskegrad: Ganske vanskeleg. 25 – 30 grader vedvarande flankar eller med korte parti over 30 grader. Terrengformer og skog kan påverke grada. Liten sjanse for utgliding. Det er mindre bratt helling og du vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve, som t.d. ved glasert skare, kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

Gjeng på topptur Gotdalsnipa
Gjeng på topptur Gotdalsnipa

Foto: Brit Siv Fimland / Toppturar i Sunnfjord