Nokre av dei avgjerande faktorane er:

Snømengde og tilhøve må vere rett. Ein vil ha mest mogeleg snø over sprekkene og at snøen er omdanna gjennom førefall i meir eller mindre grad. Ein må vere ute i rett tid i høve til solsmelting for at tilhøva skal vere trygge, det vil ofte seie svært tidleg start på natteskare. Vinterstid før førefall er det større sjansar for at snøbruer knekk. Nokre av breturane som er omtala i boka kan berre sjeldan gjerast trygt og i god stil. Som regel er tilhøva best i starten av april og utover mot midten av mai.

Gode vegval går mest mogeleg utanom sprekkområde. Ofte gjeld det å følgje dalsøkk der isen og sprekkene er vorte komprimert. Ver sikker på at det er ein dal du følgjer og ikkje ein stor sprekk som er fylt med snø. Unngå konvekse område og bratte knekkpunkt, her er det mest truleg sprekker. Stoppsvingar på slike plassar kan vere hasardiøst, så planlegg svingane godt. Det vil stort sett seie at ein må gå opp der ein har tenkt å køyre ned, eller i det minste sjå nedkøyringa frå oppoversporet for å gjere seg opp ei meining om linjeval. 

På brattare brear der det stikk ut blåis som er vertikal og overhengande er sjansen for isras alltid til stades, sjølv midt på natta. Det er likevel mest sannsynleg at veggen eller istårnet rasar midt på dagen i soloppvarminga. Men alle brear i Fastlands-Noreg er i konstant rørsle, jo brattare jo meir rørsle, så ingen kan spå om isras i så måte. Hugs og at det ikkje berre er trusselen om å få is direkte på seg som må vurderast, men og om isras kan setje i gong snøskred over ein.

Det er viktig å ha rett utstyr og kunnskap om dette. Går ein og køyrer med klatresele på og har tau og kameratredningsutsyr med, er det råd å fiske opp att skilauparar. Tre ei slynge i selen og fest den andre enden i skulderstroppa i sekken for å lette ei redning. Dette gjer det enklare å få tak i eit heisepunkt. Tenk på kva du vil gjere for å halde ein nedkjølt og skadd «sprekkhoggar» varm etter redninga.

Ein tek alltid ein ekstra risiko når ein er på bre utan tau. Syt for å ha nok erfaring og kunnskap til at du veit kva risiko du tek, elles spelar ein berre russisk rulett. Breane og snøtilhøve er alltid i endring, så om det var greitt i fjor, forrige veke eller for to timar sidan, tyder ikkje at det er gode tilhøve no. Som med skredfarevurdering må ein gjere seg opp si eiga meining.