Frudalsbreen er også tilgjengeleg frå Anestølen (17.3).

17.4 Opptur

Gå ned forbi toalettbygget og vidare ned mot nærmaste gard. Ved første sving går det ein veg opp til brua som kryssar riksvegen.

Gå inn Bessdalen langs sommarstien til Storebotn. Følg slakaste veg opp nordsida til Frudalsbreen. 

 • Lengd: Middels 3–6 timar

 • Lengde nedkøyring: 1398 høgdemeter og 6,8 kilometer  

 • Brattaste punkt: 36–40 grader i 60 høgdemeter (840–900 moh) og 30–33 grader i 700 høgdemeter (900–1598 moh)

 • Farar: Skred, bresprekker seint på sesongen

17.4 Ned nordsida av Frudalsbreen E1, V

Nordsida av Frudalsbreen er ei mektig fjellside. Frå toppen held du midt i flanken ned mot 900 moh.

Vidare ned vert det bratt mikroterreng, og du må gjere gjennomtenkte vegval for å komme deg ned denne delen av nordsida.

Frå Storebotn følgjer du sommarstien på nordsida av Besselvi ned dalen til Berge. 

 • Når: Mars–april

 • Farar: Skred, utløpsoner for skred, terrengfeller og bresprekker seint på sesongen 

 • Himmelretning: Nord

 • Lengde nedkøyring: 1398 høgdemeter

 • Brattaste punkt: 30–33 grader i 700 høgdemeter (1598–900 moh) og 36–40 grader i 60 høgdemeter (900–840 moh)

 • Tips: Gå opp nordvestsida til Sogndalseggi får Berge og vidare over ryggen til Frudalsbreen, slik får du ein flott rundtur.

 • Vanskegrad: Vanskeleg. 30 – 35 gradar flankar, vedvarande eller med korte parti på 35 – 40 gradar. Terrengformer, hamrar/klipper, smale parti, skog og breterreng kan ha påverka grada. Utgliding er sannsynleg. Det er mindre bratt helling og ein vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve (glasert skare eller liknande) kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

Oversikt Anestølen frå aust. / Toppturar i Sogn.
Oversikt Anestølen frå aust. / Toppturar i Sogn.
Oversikt Lammanipa og Frudalsfjellet frå nord. / Toppturar i Sogn.
Oversikt Lammanipa og Frudalsfjellet frå nord. / Toppturar i Sogn.