Fra omtrent midten av Venjedalsvatnet følges terrenget i svak stigning sørover. Innerst i dalen bratner det til og du kan traversere brattere mot punkt 1325 moh. Herfra finner du den slakeste rennen som går helt opp og følger denne til toppen av Venjetind ryggen.

Videre nordover langs rygg og egg med lett klyving og delikate passasjer. Graden av vanskelighet kommer mye an på om man finner den letteste veiene mellom pinakler, rygger og renner. Dette er et sant tindelandskap. 

Det er vanlig å måtte sikre noen kortere opptak langs ryggen. Etter hvert kan man igjen sette på skiene og kjøre ned breen mot Litle Venjetind.

Herfra følges enten Sørryggen på Litle Venjetind (grad 3) eller den sørøstvendte snørenna opp til skaret mellom Litle og Store Venjetind (vær oppmerksom på råtten snø utpå dagen).

Om du vil videre følges det spektakulære hyllesystemet «Galleriet» fra skaret og ut til Østryggen på Store Venjetind. Herfra lett til topps.

Nedfart om Vestgjelet er likevel det vanligste når turen gjøres med ski. Denne vil også ha de mest forutsigbare snøforholdene.

Utstyr: Stegjern, isøks og sikringsutstyr.

Når: April – mai. 

Tid: Lang 6-10 timer

Høydemetre: 1400 hm fra vatnet

Lengde: 8,6 km t/r Venjedalsvatnet

Bratteste parti: 42 – 45 grader 920 moh – 1040 moh. 35 – 45 grader 1100 – 1700 moh

Faremomenter: Skred: Mye av turen går i potensielt skredfarlig terreng. Her har timing alt å si. Gjenfrosset snødekke og forutsigbar temperaturstigning utover dagen er forutsetninger for å ferdes her.

Fall/Utglidning. Mye av oppstigningen må gjøres med stegjern på hard snø hvor utglidning vil være fatalt mange steder. Langs eggen er det mange utsatte passasjer som må kunne forseres trygt. Det kreves derfor høye ferdigheter for å ferdes i dette terrenget.

Tips: Turen anbefales gjennomført på vårsnø. Gjerne i periode med nattefrost i høyden og sol på dagen. Da kan man gå på stegjern fra bilen, ha varm klippe på klatreopptakene og soltint snø ned igjen. Bon appetitt.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Venjetindtraversen fra Toppturer i Romsdalen
Venjetindtraversen fra Toppturer i Romsdalen

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden