Opp 6.2.1 Normalveien  

Fra parkeringsplassen ved trekket følges Fjelløypa som går NV fra parkeringsplassen. (Fjelløypa er en nordisk skitur med utgangspunkt i toppen av skitrekket som gjør en rundtur i høyfjellet, forbi Bøvervatnet og videre sikk sakk ned lia til parkeringsplassen.

Løypa er ofte oppkjørt, men ikke alltid.) Ved ca 750 moh åpner skogen seg litt og man kan ta av fra Fjelløypa som går slakt i sikksakk og heller følge sommerstien (røde merker på trær) som går litt brattere.

Over skoggrensen skrås litt mot NV for å krysse elva Bøvra på best mulig måte. Videre følges den store SØ vendte ryggformasjonene til topps.

En snillere og svært familievennlig variant er å starte fra skitrekket. Man tar da fjellheisen til topps og starter med å traversere litt og renne ned til elva Bøvra. Herfra er det omtrent 200 høydemeter til toppen. 

Tid: Kort 2-4 timer 

Høydemetre: 675 hm

Lengde: 4,2 km

Bratteste parti: Jevn bratthet hele veien, alt terreng under 25 grader langs beskrevet rute.

Vær. Toppen ligger utsatt til for vær og vind. Spesielt fra S og Ø.

Ned 6.2.1 Normalveien E1 / l

Det vanligste er å følge samme vei ned som opp. I øvre del av skogen kan man finne svært leikent og fint skiterreng.

Når: Desember - april

Faremomenter: Det kan være hardt og avblåst på ryggen mot toppen. Spesielt etter vind fra S og Ø.

Lengde nedkjøring: 675 høydemeter

Himmelretning: Sørøst

Bratteste parti: Jevn bratthet under 25 grader

Tips: Nedfarten kan også gjøres mer direkte langs sørryggen. Dette gir større spillerom i forhold til å finne formasjoner med god snø. Du kommer da ned på vestsiden av elva Bøvre og må gå litt for å komme tilbake til utgangspunktet.

En fin påbygning er å kjøre ned til Bøvervatn og fortsette til nabotoppen Raudmyrhøa. 

Dette gir drøyt 600 høydemeter ekstra og en fin rundtur. Om logistikken tillater kan nedfarten fra Raudmyrhøa gjøres videre til Brude. Man får da en tur som følger sola, fra SØ til SV. 

Perfekt på vårparten for å finne soltint snø.