Vinterstid er det Lavskarrenna som er mest benyttet. Sørsiden er kjørt på ski, men den er utsatt og det er vanskelig å forutse gode forhold her. Det er derfor Lavskarrenna som beskrives.

Lavskarrenna er formet som en trakt og er på det smaleste så vidt over 2 meter. Selv om denne passasjen ikke byr på stor skikjøring er det et vilt sted å være, som man vil huske lenge!

Turen er svært krevende og anbefales til dyktige skikjørere med klatreferdigheter, som er i stand til å velge rett dag (renna er nordvendt og får lite sol). Turen gjøres oftest på våren og det er vanlig å bære skia det første stykket fra veien.

Atkomst/parkering: Parker på parkeringslomme ved Soggeberget

OPP 4.3.1 Lavskarrenna 

Fra parkeringen følger du merket sti til Norafjellet. Stien starter med å gå rett inn i skogen før den dreier og starter stigningen. Skogen er tettere enn at det er fint å gå på ski her.

Fra Norafjellet dreier du sørover og krysser Adelsbreen mot Lavskarrenna, som er den tydeligste renna nærmest store Trolltind (Høgskar er skaret lengre vest). Når det bratner til er det vanlig å bytte fra ski til stegjern.

Fra toppen av Lavskaret er det lettest å gå ned noen meter på sørsiden og traverser østover mot renne som følges til topps. Man kan også klatre rett opp til vestryggen (grad 3+).

Tid: 8-10 timer 

Himmelretning: 1730 hm

Lengde: 5,5 km

Bratteste parti: 35 – 45 grader 180 m (1500 moh – 1680 moh)

Faremomenter: Skred. Renna har en tydelig traktform og dermed også et betydelig oppsamlingsområde i toppen. Vær også oppmerksom på at det kan komme is og stein fra de bratte partiene rundt renna, spesielt på varme dager.

Bregleppe. Det pleier å danne seg en gleppe i snødekket ved utløpet av renna. Denne er ofte i fallinjen til det smaleste punktet.

Utstyr: Stegjern, Isøks, sikringsutstyr.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Trollstigen

Ned 2.1 Lavskarrenna / e3 / MV

Nedfarten starter for de fleste på toppen av Lavskarrenna og følger samme vei som oppturen. Den smaleste passasjen har bratt fjell på begge sider og det er avhengig av snøforholdene om det er mulig å kjøre på ski gjennom passasjen.

Det er uansett ikke mer enn 2 meter bredde å svinge seg på. Korte ski er en klar fordel her! Men det vanligste er å klatre ned forbi passasjen. Adelsbreen og flanken ut til Norafjellet gir flott kjøring i lekent terreng.

Dersom det ikke er skredfarlig er det vanlig å kjøre ned Orabotnen mellom Norafjellet og Nonshaugen. Siste stykket ned til veien har partier med tett skog og byr sjelden på bra skikjøring.

Når: April – mai.

Faremomenter: Skred. Kjør disiplinert mellom de skjermede områdene i renna.

Breglippe. Vær oppmerksom på at denne vil være i fallinjen.

Himmelretning: Nord

Lengde nedkjøring: 1730 m

Bratteste parti: 35 – 45 grader 180 m (1680 moh – 1500 moh)

Tips: Om du er usikker på forholdene i renna går det an å legge turen om Nordre Trolltind. Utsikten herfra er den råeste i dalen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen