Fjellet har to topper som er omtrent like høye, men det er den østlige som er vanligst å gå på. Når det er godt med snø, kan også den vestlige toppen by på flott nedkjøring i den sørvendte flanken rett under toppen. Selve botnen som har gitt navnet til fjellet er godt skjermet for vær fra nord, øst og vest og holder lenge på løssnøen.

Atkomst/parkering: Parkeringsplassen i Skorgedalen

Opp 1.3.1 Østtoppen 

Fra parkeringsplassens nordende, går du omtrent 100 meter nordover til du kommer til en bro som krysser Skorgedalselva. Gå over denne og følg østsiden av Fuglehaugen. Ta sikte på åpne parti i bjørkeskogen på østsiden av elva fra Smørbotnen.

Over tregrensa, holder du jevn stigning langs østsiden av botnen og videre opp i skaret mellom de to høyeste toppene. Herfra følger du ryggen mot den østlige toppen. 

Tid: Kort 2-4 timer. 

Høydemetre: 880 høydemeter

Bratteste parti: 25 grader

Faremomenter: Vær oppmerksom på skavler på østsiden av Østtoppen og nordsiden av Vesttoppen.

Vanskelighetsgrad: Enkel

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Breiviktraversen

Ned 1.3.1 Smørbotnen (Normalveien)  / E1 / LV

Nedkjøringen fra Østtoppen av Smørbottfjellet er en stor klassiker for dem som er glade i moderat, men jevn helning. Her er det jevnt 20 grader i 800 meter, ypperlig terreng for store svinger. Følger omtrent sammen vei som oppstigningen. 

Når: Desember - april

Faremomenter: Vær oppmerksom på smeltehull i det myrlendte terrenget langs østsiden av elva, spesielt tidlig på vinteren.

Himmelretning: Sør, Sørvest

Høydemeter: 880 høydemeter

Bratteste parti: 25 grader, 100 høydemeter (1100 moh – 1000moh)

Tips: Det er ofte bedre snø innerst i botn enn utpå flankene.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Smørbottfjellet 1188 moh Toppturer i Romsdalen
Ut og opp. Hvem skulle tro at det skulle bli slik da de kikket ut vinduet? Nede i dalen er det gråvær og trist og i høyden er det lettsyet pent. Her på vei mot Snørbottfjellet. Foto: Einar Engdal

Ned 1.3.2: Østflanken  / E2 / V

Etter en eksponert start, gir Østflanken jevn, bratt kjøring hvor det er mulig å variere mellom flanke og ryggformasjon.

Fra toppvarden går du på beina over den smale eggen til nordtoppen (ca. 20m). Om forholdene tillater det kan du sette på skia her og skli 10 meter til langs eggen (bratt på begge sider) før du entrer østflanken der det ser lettest ut. De første meterne før du er nede i flanken er bratte (55 grader / pass.). Jevn bratthet og åpent terreng videre kan gjøre kjøringen her til en fryd.

Vel nede er det vanlig å holde høyden rundt østryggen og ned i Ljøsådalen. Letteste vei tilbake er vanligvis å krysse over elva (Ljøsåa) til langrennsløypa på sørsiden (det er en hengebru ved Norvikstølen).

Når: Januar - april

Faremomenter: Skred. Vær påpasselig, spesielt med kald vintersnø. Utglidning. De øverste meterne ned i flanken kan være utsatt. Pass på at du får godt tak med skia i det øverste bratte partiet. Ved sterk vind kan det være utsatt å bevege seg bort toppeggen.

Himmelretning: Øst, sørøst

Lengde nedkjøring: 880 m

Bratteste parti: 55 grader pass 45 – 35 grader 360m (1160 moh - 800 moh)

Tips: Tidlig formiddag med soltint snø i mars – april gir ofte gode forhold. Det skal være veldig gode snøforhold for å kjøre denne siden på kald vintersnø. Det er også større sjanser for å finne gode spor å stake i tilbake til parkeringen litt utpå vinteren. Sjekk snøen for å forsikre deg om at du får feste med skia i de første svingene. På vårparten må du være oppmerksom på råtten snø her (sola tar godt og det er berg rett under snøen).

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Smørbottfjellet-Toppturer-i-Romsdalen-3
Fra østtoppen på Smørbottfjellet kan du nyte et flott utsyn. Skarven er nermeste nabo. Foto: Halvor Hagen

Ned 1.3.3 Storfonna / E2 / V

Storfonna er en sørvendt åpning i terrenget som er preget av store, årvisse skred.. 

Fra fortoppen til Østtoppen (ca 1120 moh) kjører du i slakt, men konvekst terreng mot sørøst (samme vei som for østryggen). På 1060 moh kommer du til kanten av et brattere parti som ofte utgjør løsneområdet for Storfonna. Her har du god oversikt over nedfarten helt ned til Ljøsådalen (nedfarten ender der Ljøsåa gjør en bukt mot nord). Den østlige delen av flanken er den slakeste.

Vel nede kan du stake tilbake til parkeringsplassen på nordsiden eller sørsiden av elva (2,5 km).

Når: Mars – april 

Faremomenter: Skred. Nedfarten krever svært gode snøforhold og bør ikke kjøres når det er mye løssnø som er vindtransportert eller ved høy soloppvarming.

Himmelretning: Sørøst

Lengde nedkjøring: 820 m

Bratteste parti: 37 – 40 grader 80m (1060 moh – 980) 32 – 36 grader 140 m (820 moh – 680 moh)

Tips: Turen anbefales gjennomført på soltint vårsnø eller etter små snøfall på godt underlang. Fra parkeringsplassen kan man se den østligste delen av storfonna.

Se etter tegn i snøen som kan tyde på skredfare. Det er vanlig å gå rett til fortoppen for denne nedfarten. 

Start tidlig om du ønsker å kjøre soltint vårsnø. Sola tar godt og det løsner ofte store vårsnøskred her.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Smørbottfjellet 1188 moh Toppturer i Romsdalen
Smørbottfjellet fra øst

Opp 1.3.4 Vesttoppen/Kvasstinden  

Fra skaret mellom de to høyeste toppene følges ryggformasjon til Vesttoppen.

Tid: Kort 2-4 timer.

Høydemetre: 880 høydemeter

Bratteste parti: 25 grader

Faremomenter: Vær oppmerksom på skavler på østsiden av Vesttoppen.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Skorgedalen og Nysetra

Ned 1.3.5 Sørflanken  / E2  / GV

Sørflanken er den iøynefallende flanken som vender rett mot parkeringsplassen. Når forholdene er gode gir flanken ca 400 høydemeter med jevn, bratt kjøring. Flanken er slakest mot øst og brattere jo lengre vest du kjører den.

Når: Februar – April.

Faremomenter: Skred. Pass på at snøen har satt seg godt etter snøfall. Vær oppmerksom på vårsnøskred litt utpå dagen. For store skred vil botn formen utgjøre en stor terrengfelle.

Himmelretning: Sør

Lengde nedkjøring: 880m

Bratteste parti: 37 grader 100 m (1100 moh – 1000moh)

Tips: Nedfarten er best litt utpå sesongen når det er en god såle i bunnen (mye stein). Er ofte fin etter moderate snøfall.

På våren tar sola godt i flanken og kan gi nydelige forhold når overflatesnøen tines opp. Du har god mulighet til å se på snøkvaliteten i sørhellingen når du går opp. Bruk den.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Smørbottfjellet 1188 moh Toppturer i Romsdalen
Flygende start ut i sørflanken. Foto: Einar Engdal

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen