Fra vestsiden er fjellet mindre majestetisk, men nedfarten kan, om forholdene er gode være fabelaktig med jevn bratthet og flott skiterreng over flere hundre høydemeter.

Østflanken holder normalt lenge på snøen og her kan man ofte finne gode skiforhold til ut i mai. Da er også bomveien åpen og turen kan starte på 380 moh.

Atkomst/parkering:  Innfjorden (øst): Fra Åndalsnes tar du første vei til venstre etter å ha passert Innfjordselva. Etter ca 500 m kommer du til en bomvei på høyre hånd, der veien svinger ned til elva.

Parker ved bompengekassa eller uten å være til hinder langs veien..

Tidlig og sent på sesongen kan det være mulig å kjøre opp veien. Dersom man ikke kan kjøre helt opp må man være oppmerksom på at det kan være langt mellom plasser å parkere uten å være til hinder.

Grunneierne pleier å henge opp en lapp dersom det ikke skal kjøres på veien når det er snøsmelting ol. Vennligst respekter dette.

Måndalen (vest): Fra Måndalen sentrum tar du av mot Venås. Etter ca 1,5 km kommer du til stadion. Parker her.

Dersom bomveien inn Volladalen er brøytet kan du kjøre denne så langt det går. Parker uten å være til hinder for traktor el.

OPP 3.8.1 Normalveien

Fra Innfjorden: Følg veien til endes (3,6 km). Deretter tar du rett opp glissen bjørkeskog og forbi et gammelt setertun (Mildridstølen). Når du er over tregrensen følger du letteste vei i terrenget og runder topp 1268 moh på nordsiden.

Fra sadelen vest for topp 1268 moh tar du sikte på den store berghammeren som er godt synlig på ryggen og krysser opp en bratt flanke under denne, deretter en travers ut til nordryggen. Videre er terrenget lett opp ryggen mot toppen.

Skituren stopper ofte under toppveggen på vestsiden. Om det er gode snøforhold kan man krysse snøflankene under veggen, sørover til en renne (30 meter, 45 grader) som leder opp til toppryggen. Fra nordryggen er turen felles med turen fra Måndalen.

Skjervan-Toppturer-i-Romsdalen-2
Verdensmesterføre i vestflanken på Skjervan. Foto: Halvor Hagen

Ned 3.8.1 Normalveien/ E1 / GV/V

Følger i hovedsak samme vei ned som opp. Fra oppunder toppveggen betegnes nedfarten som Ganske Vanskelig. Dersom du vil kjøre på ski fra toppen regnes dette som Vanskelig.

Når: Januar – april

Faremomenter: Skred: Toppflankene på vestsiden er skredutsatte

Himmelretning: Øst, nord, vest

Høydemetre: 1525 høydemeter

Bratteste parti: 45 grader 1540 – 1480 moh. 35 grader 1300 – 1260 moh

Tips: Mye av ruta går på store ryggformasjoner og blir fort vindpåvirket. De fineste dagene får du like etter små snøfall eller i soltint vårsnø. (østvendt, krever tidlig start).

En fin variant kan være å kjøre ned sør for topp 1268. Du får da store østvendte skålformasjoner som ofte kan ha god snø.

Slakeste vei er tett på 30 grader og terrenget rundt er en del brattere, så dette er ikke for dager med fare for fjenutløsing eller naturlig utløste skred.

Vanskelighetsgrad: Komplekst (øverste del)

Opp 3.8.2 Østflanken

Det er også vanlig å gå opp Østflanken. Ruta kan imidlertid være mer skredutsatt. Den anbefales bare brukt som opptur på vårsnø eller ved stabil vintersnø. Siste henget før toppen er stort og blir brattere jo høyere man kommer.

Det er enklest å komme opp på ryggen et stykke sør for toppen. 

Tid: Lang 6-8 timer 

Høydemetre: 1520 hm

Lengde: 6,9 km

Bratteste parti: 35 grader 1260 – 1300 moh. 35 – 45 grader 1480 – 1540 moh

Faremomenter: Skred: Det meste av ruten kan gjøres i trygt terreng til man begynner å traversere sørover under toppen. Her er det bratte flanker som samler mye snø.

Det er vanlig å traversere helt oppunder klippeveggene for ikke å ha snøflanke over seg. Om man er usikker på forholdene er det vanlig å snu under topphammeren. 

Skarejern kan være til nytte. Mye av turen opp går på rygg og kan fort bli vindpåvirket.

Utstyr: Isøks og stegjern kan være nødvendig om en vil opp de siste meterne til toppen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Innfjorden og Måndalen

Skjervan-Toppturer-i-Romsdalen-med-rute-3
Skjervan fra vest. Rygger og renneformasjoner gir mye terreng å spille på.

Ned 3.8.2 Østflanken / E2 / V

Østflanken er den bratte flanken rett sør for toppen. Den gir mer kontinuerlig kjøring enn Normalveien, men er betydelig mer skredutsatt.

Fra toppen tar du deg ned til ryggen på sørsiden, hvor flanken starter (bratt). For de fleste er ikke dette skiterreng! Etter et par svinger bratner flanken og holder jevn bratthet til flaten på 1320 moh.

Videre er det er vanlig å følge slakeste vei i store skålformer og videre ned mot setrene som du passerte på vei opp.

Når: Mars – mai

Faremomenter: Skred. Toppartiet er svært skredutsatt etter vær fra vestlige retninger. 

Utglidning. Om man kommer hit sent på dagen, etter at det er frosset på, kan utglidning utgjøre en risiko.

Veivalg. Om du drar rett ned etter den første flanken, vil du havne inn i et bratt og utsatt parti.

Himmelretning: Øst

Lengde nedkjøring: 1520 høydemeter

Bratteste parti: 37 – 43 grader 1520 – 1360 moh. 30 – 35 grader 1200 – 1080 moh

Tips: Om du traverserer lengre sør på ryggen blir toppflanken noe slakere.

Ved klare dager og kalde netter på senvinteren kan dette være en flott tur. Om du går opp samme vei bør du starte tidlig og ta med stegjern og isøks.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Opp 3.8.3 fra Måndalen

Følg bomveien innover, forbi Nysetra (ca 3 km) og skrå østover i terrenget mot den store Vestflanken på Skjervan. Det er vanlig å krysse opp denne flanken et stykke nord for toppen. Videre følges nordryggen oppover til topphammeren, som for Normalveien fra Innfjorden. 

Tid: Lang 4-7 timer 

Høydemetre: 1500 hm

Lengde: 7 km

Bratteste parti: 30 – 33 grader 1100 – 1320 moh. 35 – 45 grader 1480 – 1540 moh

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom i de bratteste partiene av Vestflanken og når du krysser toppflanken for å komme inn i topprenna. Legg sporet langs ryggformasjoner og kryss toppflanken helt oppunder veggen.

Utstyr: Stegjern og Isøks kan være nødvendig for å nå toppunktet. Skarejern kan komme godt med når man skal opp nordryggen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Skjervan-Toppturer-i-Romsdalen-4
Bratt i toppen. De øverste meterne fra toppen er skiterreng kun for dyktige skiløpere og kun på dager med nok og god snø. Foto: Einar Engdal

Ned 3.8.3 Vestflanken /E2 / V

Vestflanken består av mange renner og ribber. Det kan være ulik snøkvalitet i de ulike formasjonene etter som hvordan snøen har lagt seg.

Den store renneformasjonen i fortsettelsen av topprenna fører ned i den flotte Vestflanken. Øverste delen er bratt, men etter drøye 100 høydemeter, er du nede i en jevn flanke med 35 graders helning. Perfekt på dager med tørr og kald snø.

Det er vanlig å sette på skiene i bunnen av topprenna eller enda lengre ned dersom snøforholdene virker ustabile. Ved 1400 moh åpner terrenget seg noe og det blir noen grader slakere.

Nå er det bare å finne den fineste snøen og nyte nedfarten. Søk tilbake mot sporene fra oppturen nå du kommer ned i skogen.

Når: Jan – april. 

Faremomenter: Skred. Vær spesielt oppmerksom de første 150 høydemeterne og spesielt inn mot ryggen på sørsiden av rennen. Vær fra sørvest, sør og øst kan legge opp leheng i dette partiet.

Stein. Flanken ligger værhardt til og den blåser ofte ren. Like nord for renneformasjonen er det mye stein som kan ligge skjult.

Himmelretning: Vest

Lengde nedkjøring: 1500 m

Bratteste parti: 40 – 45 grader 1545 – 1400 moh. 35 grader 1400 – 1100 moh

Tips: Dette er en fin tur etter moderate snøfall eller i ettermiddagssola på vårsnø. Vestflanken blir fort vindpåvirket og det kan være lurt å kjøre over til Moen, på nordvestsiden av Måndalen, for å få god oversikt over flanken. Ta med kikkert.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen