Fjellet henger sammen med søre Klauva, Klauva og Kirketaket med rygger og om du vil gjøre den fullstendige Hesteskotraversen er det ikke uvanlig å ta med denne toppen også.

Atkomst/parkering: Hellerøra (øvre Kavli)

Opp 2.5.1 Normalveien 

Følg beskrivelse til Loftskarsetra som for Galtåtind. Gå mellom setrene og ut på ryggen der det er en glenne i bjørkeskogen. Følg denne glenna til du er over tregrensen, skrå deretter litt østover mot sadelen (1020 moh) mellom Skarven og Søre Klauva.

Når du er nesten oppe i sadelen skrås vestover igjen og følger siden litt under ryggen til topps.

Tidsangivelsen: Kort 2-4 timer

Høydemetre: 1050 hm.

Lengde: 4,1 km

Bratteste punkt: 25 grader

Faremomenter: Skavler. Det henger ofte skavler ut over den bratte nordveggen. Hold derfor litt nedenfor ryggen om du ikke har oversikt.

Vanskelighetsgrad: Enkelt

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen

Ned 2.5.1 Normalveien / E1 / LV

Nedkjøringen gir flere muligheter. Den slakeste varianten følger sporene fra oppturen.

Om man ønsker å kjøre noe brattere, kjører man fallinjen fra toppen (rett mot sør). Fra Loftskardsetra følges sporene fra oppturen.

Når: Desember – mars.

Faremomenter: Vær oppmerksom på stein i det øverste partiet dersom du kjører rett ned.

Himmelretning: Sør

Lengde nedkjøring: 1050 m

Bratteste parti: 30 -35 grader. 100m (960 moh – 860 moh)

Tips: Her kan man finne fin snø ved de fleste forhold, men toppflanken blir lett vindpåvirket. 

Turen er best etter snøfall fra nordvest eller etter at sola har tint snøen på ettervinteren. Flanken er soleksponert fra formiddag og utover.

I skogen nord for Loftskardsetra kan man finne noe brattere skogskjøring enn ryggen du fulgte opp. Vær oppmerksom på flakdannelser og skredfare i åpne partier.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende (direktelinja)

Skarven-Toppturer-i-Romsdalen-2
Normalveien fra Skarven har stor plass og er et bra sted å dra etter snøfall fra nordvest. Foto: Odd Erik Rønning

Ned 2.5.2 Vestrenna / E3 / MV

Vestrenna er en krevende og bratt direktelinje fra toppen og rett vest.

Kjør rett sør langs kanten av fjellet og se etter en mulighet til å entre renna. Litt avhengig av hvor mye snø som har samlet seg vil vanskelighetene med å entre renna vise seg.

Det er en del klippefremspring her og det er ikke uvanlig å måtte klatre ned de første 30 meterne. Det kan være påkrevd med stegjern og isøks dersom det er hardt..

Renna videre er åpen, med jevn bratthet.

Når: Februar – mars

Faremomenter: Skred: Dette er ei skikkelig skredrenne hvor det jevnlig går selvutløste skred gjennom vinterhalvåret.

Topptrakten og renna er oppsamlingsområde for snø spesielt fra østlige vindretninger, men de mange ryggformasjonene i vestsiden gjør at det ved kraftig vær også legger seg opp snø fra andre vindretninger. På senvinteren vil snøen kunne løsne ned til underlaget (sva) i nedre del av renna.

Utglidning. Ved harde forhold vil en utglidning være vanskelig å stoppe før dalbunnen 500 meter lengre nede. Kraftig vind eller mildvær vil kunne gi ”glaserte” partier i renna.

Himmelretning: Vest

Lengde nedkjøring: 550 m + 500 m

Bratteste parti: 60 grader pass. 40 – 45 grader 200 m (1080 moh – 880 moh)

Tips: Nedkjøringen gjøres vanligvis etter at snøen har ”satt seg” eller på vårsnø. På senvinteren tar sola inn i renna fra sen formiddag.

En flott alternativ opptur er å gå opp i Loftskardet, sette skiene på sekken og klatre Nordvestryggen til topps. Moderat klatring (grad II) og flott utsikt. Turen krever stegjern og isøks, samt tausikring det siste stykket mot toppen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Skarven 1142 moh fra Toppturer i Romsdalen
Skarven 1142 moh fra Toppturer i Romsdalen

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden