Enten du går inn Ljøsådalen eller tar trekket opp og følger Strandafjellet innover, så er dette fine turer i seg selv. Oppstigningen til toppen er moderat, men luftig. Velger du Sørøstryggen til toppen får du ekstra fin utsikt. 

Atkomst/parkering: P-plassen i Skorgedal

Opp 1.4.1 Normalveien  

Dersom skitrekket går er det vanlig å ta dette helt opp. Følg deretter Strandafjellet østover, forbi Breivikvatnet og kryss Ljøsådalen innenfor Ingridsetra. Om skitrekket ikke går følges Ljøsådalen innover, fortrinnsvis på sørsiden av elva (skiløype fra skitrekket). Elva er grei å krysse i området der høyspentlinjen krysser dalen. 

Vanligste og letteste vei opp på toppen er å krysse østsiden av fjellet og følge Nordøstryggen til topps. Det er vanlig å måtte ta av skiene et lite stykke under toppen.

Tid: Lang 5-7 timer

Høydemetre: 830 høydemeter

Lende: 8,5 km

Bratteste parti: 30 – 35 grader (1050 moh – 1120 moh)

Faremomenter: Skred. Ikke kryss tett på sørsiden og østsiden av fjellet ved ugunstige forhold. Her er det utløpsområder for skred, spesielt utsatt når sola står på. Utglidning. Nøl ikke med å benytte stegjern og øks dersom det er hardt. Stegjern og isøks kan være nødvendig om det er hardt.

Tips: Et litt brattere, men likevel moderat alternativ er å følge Sørøstryggen. Denne har et kort, bratt parti like under toppen. Dersom det er hard snø i nordsidene kan det være et tryggere alternativ å følge Sørøstryggen. Her kan du få bedre steg i snøen dersom sola har fått tak. Ved Ljøsåvatnet ligger en åpen hytte som gir et godt utgangspunkt for turen dersom du ønsker å være i fjellet over lengre tid.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Svartvasstinden

Ned 1.4.1 Østflanken (normalveien) / E2 / GV 

Den mest brukte nedfarten fra toppen gir ca 400 meter med jevn kjøring. De øverste meterne er bratte og det er vanlig å gå ned Nordøstryggen (eller Sørøstryggen) til flankens bratthet passer med snøforhold og skiferdighet. Videre følges terrenget ned til Ljøsådalen og sporene fra oppturen. 

Når: Mars – April. 

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom på at Østflanken er jevnt bratt (snitt på 38 grader, øverste 170m) og krever stabile snøforhold. Det anbefales derfor å vente til snøen er omvandlet til vårsnø. Utglidning. Det er ikke uvanlig at snøen er hard, spesielt på nordøstryggen.

Himmelretning: Øst

Lengde nedkjøring: 500 m + 330 m

Bratteste parti: 35 – 40 grader 170 m (1130 moh – 960 moh)

Tips: Turen kan gjøres hele året, men anbefales som vårskitur. Gjerne en soldag etter en kald natt. Da har du forutsigbar snø. Dersom sola tar godt, vil det lønne seg å starte tidlig for å ikke få råtten snø. 

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Såta 1131 moh fra Toppturer i Romsdalen
Alternativ opptur langs Sørøstryggen gir en luftig og fin variant. Foto: Halvor Hagen

Ned 1.4.2 NNordvestsiden  / E2 / V 

Flanken ned mot Såtskardet gir 350 m med jevn, bratt kjøring. Siden er ofte vindpåvirket gjennom vinteren, men kan etter snøfall på våren gi fine forhold. Om snøen er god er det absolutt verd turen.

Fra toppen har du god oversikt over nedfarten, som følger fallinjen rett ned til Såtskardet. Det er brattest i toppen (ca 40 grader) og blir raskt mer moderat (35 grader). Fra Såtskardet følges dalen mot sør ned mot Ljøsådalen og sporene fra oppturen.

Når: Mars – april. 

Faremomenter:  Skred. Flanken er eksponert og krever stabil snø. Stein. Flanken er ofte avblåst gjennom vinteren og et lite snøfall kan dekke mye stein. Vær spesielt oppmerksom øverste 50 m.

Himmelretning: Nordvest

Lengde nedkjøring: 350 m + 480 m

Bratteste parti: 37 – 43 grader 170 m (1130 moh – 960 moh)

Tips: Flanken er best når snøen er tørr og man har god mulighet til å sjekke snøen fra toppen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Vardefjellet

Såta 1131 moh fra Toppturer i Romsdalen
Såta er kjent for sin flotte form. Vestrenna midt imot.

Ned 1.4.3 Vestrenna / E3 / V 

Denne iøynefallende renna er godt synlig fra parkeringsplassen i Skorgedalen. Renna er todelt i toppen og det er den sørligste som er vanligst å kjøre.

Beskrivelse: Det kan være litt vanskelig å treffe renna når man kommer fra toppen fordi ryggen er noe konveks. Fra toppvarden holdes høyden mot sørvest 30 – 50m under toppryggen. Når det bratner til vil du se starten på renna i høyre kanten av flanken. Etter et bratt parti (40+ grader) åpner renna seg noe og brattheten avtar. Fra utløpet av renna gir bunnflanken flott kjøring ned til Ljøsådalen og sporene fra oppturen.

Når: Mars – april. 

Faremomenter: Skred. Om solen tar godt bør man være oppmerksom på at det kan rase fra klippepartiene rundt renna. Velg derfor rett tid på dagen for nedfarten.

Himmelretning: Sørvest

Lengde nedkjøring: 550 m + 280 m

Bratteste parti: 37 - 43 grader 200 m (1040 moh – 840 moh)

Tips: Nedkjøringen gjøres vanligvis på soltint vårsnø. Fra området nedenfor Ingridsetra har du god mulighet til å sjekke om det har gått ras i renna og hvor den best entres. Om det er mye igjen av dagen kan det anbefales å ta turen om Gravfjellet og kjøre en av de sørvestvendte rennene på vei tilbake.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Skorgedalen og Nysetra