Som for de andre turene i området går mye av turen gjennom terreng som er løsneområder eller utløpsområder for skred. Turen gjøres bare på stabile snøforhold, gjerne på ettervinteren.

Opp 2.15.1 Normalveien

Følger samme vei som til Gjuratinden, men tar av mot vann (1096). Herfra følges slakeste vei opp den sørvendte botnen før du skrår vestover mot den markerte Vesttoppen.

Det er vanlig å sette igjen skiene noen meter under toppen.

Tid: Lang 5-7 timer

Høydemetre: 1350 hm

Lengde: 5 km

Bratteste parti: 30 – 35 grader 800 – 940 moh. 35 grader 1400 – 1508 moh

Faremomenter: Skred: Området fra Førhaugsteinan og innover går gjennom utløpsområder til skredene fra Jurafjellet. Disse går jevnlig etter store snøfall eller temperaturstigninger.

Videre inn dalen går ruten gjennom store, bratte områder som kan være både løsneområder og utløpsområder for skred. Vær spesielt oppmerksom etter snøfall fra nordvest eller i forbindelse med temperaturstigninger.

Toppskavl: Vær oppmerksom på at det er stup på nordsiden av fjellet og at det ofte henger en stor skavl ut her.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turer i Isfjorden

Nyheittinden-Vesttoppen-Toppturer-i-Romsdalen-2
Sørflanken er en flott skibakke på en alpin topp. Her på en av de bedre dagene. Foto: Halvor Hagen

Ned 15.1 Sørflanken (normalveien) / E1 / GV

Selve flanken starter litt under toppen og det er sjelden mulig å kjøre på ski fra selve toppen. Videre ned følges samme vei som opp.

Når: Mars – mai. 

Faremomenter: Skred: som for oppturen

Himmelretning: Sør, vest

Høydemetre: 1350 høydemeter

Bratteste parti: 35 grader 1400 – 1508 moh. 30 – 35 grader 800 – 940 moh

Tips: Turen anbefales gjennomført på soltint vårsnø etter en klar natt.

Styr unna denne turen dersom det er høy skredfare eller kraftig temperaturstigning.

I april og mai bør man starte tidlig dersom man vil unngå råtten snø i skogen de siste 300 høydemeterne ned til Rabben.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen