Atkomst/parkering: Parkering rett over svingen ved inngangen til Horndalen. Her er det som oftest brøytet ut en parkeringsplass.

Opp 5.2.1 Normalvegen 

Start med å gå ca 800 meter inn Horndalen til du ser hytter på vestsiden av elven (Haustengssætra). Her er det en liten bro som kan være til hjelp for å krysse elva.

Herfra følges slakeste vei gjennom glenner i skogen oppover den østvendte siden. Videre er det jevn bratthet i godt og vel 600 høydemeter, så det er lurt å legge et slakt spor og holde jevnt tempo.

Ta sikte på et flatere parti (1080 moh) på ryggen NØ for toppen. Følg denne ryggen videre til topps.

Tid: Middels 3-6 timer

Høydemetre: 870 høydemeter

Lengde: 3,6 km

Bratteste parti: 26-30 grader 500 – 1100 moh . 30-35 grader 1180 – 1220 moh (rygg)

Faremomenter: Skred. Hele østsiden fra under skoggrensen til topps har en jevn bratthet opp mot 30 grader. Det er også noen heng som er brattere og det er viktig med et godt sporvalg opp siden. 

Fra ca 850 moh vil selv et godt spor gå i nærheten av bratte heng, noe som vil være problematisk om det er forhold for fjernutløsning av skred.

Skavler. Selve toppryggen er ganske smal og det er bratt på begge sider rundt det høyeste punktet. Ved dårlig sikt bør man være oppmerksom på at det kan være skavler her, spesielt på østsiden.

Utstyr: Skarejern kan være til hjelp på den øverste ryggen.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Eresfjord

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Kvitfjellet

Kalvgjeltinden-Toppturer-i-Romsdalen-2
Skileik fra Kalvgjeltinden. Foto: Bjørn Magne Øverås

Ned 5.2.1 Normalveien / E2 / GV

Det vanligste er å kjøre ned omtrent samme vei som du kom opp. Skogen kan ofte by på veldig fin kjøring og lekent terreng.

Når: Desember – april

Faremomenter: Skred

Som for turen opp

Himmelretning: Øst

Lengde nedkjøring: 870 høydemeter

Bratteste parti: 26-30 grader 500 – 1100 moh. 30-35 grader 1180 – 1220 moh (ryggformasjon)

Tips: Skogen her er ganske åpen og fin. Om det er dårlig vær i høyden er dette et veldig bra sted å gjøre flere runder med skogskjøring, forutsatt at det er trygt i forhold til snøskred.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Ned 5.2.2 Østflanken direkte / E3 / MV

I den bratte østveggen går det to renneformasjoner som begge er ca 100 høydemeter før de ender i en bratt flanke under veggen som videre blir en del av den store østsiden. Begge rennene er opp mot 50 grader bratte.

Den nordligste er svært smal i toppen. Det kan være vanskelig å entre rennene på grunn av skavler som henger over de bratte delene av veggen. 

Når: Mars – april

Faremomenter: Skred

Det samler seg mye snø i rennene etter vær fra alle vestlige retninger. Det vanligste er å kjøre her på våren, når snøen er omvandlet.

Himmelretning: Øst

Lengde nedkjøring: 870 høydemeter

Bratteste parti: 40-50 grader 1250 – 1160 moh. 30-35 grader 1160 – 1000 moh

Tips: Denne siden får mye sol tidlig på dagen og det kan mulig å finne trygg, soltint vårsnø her. 

Det er mye klipper rundt rennene som samler mye varme så dette forutsetter gjerne en tidlig start om du vil at snøen skal være myk og trygg til du skal ned.

Advarsel: Like sør for disse rennene ligger en ryggformasjon som ofte skaper et stort leheng ned mot en større renneformasjon. Her går det jevnlig større skred.

Vanskelighetsgrad: komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen