Turen til Kvitfjellet kan være utsatt for vind og passer best om det ikke har blåst så mye siden siste snøfall. Turen kan også være veldig fin på våren. Gjerne en ettermiddag hvor du kan få flott soltint snø i den vestvendte nedfarten.

Atkomst/parkering: Parkering enten på toppen av Vistdalsheia (Fjellgarden) eller ved svingen ved inngangen til Horndalen. Det er omtrent 100 høydemeter i forskjell mellom de to parkeringene.

Etter turen vil du ende opp ved den laveste parkeringen. Fra denne parkeringen er det også lettest å se hvor beste ruta går i starten.

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Alnestinden

Opp 5.1.1 Nordryggen 

Fra Fjellgården (parkeringen på toppen av Vistdalsheia) går du bratt, rett sørover mot kraftlinja.

Etter å ha krysset kraftlinjen følges terrenget videre sørover ca 800 m (ikke gå for høyt) til du treffer en skrånende rampe i terrenget som vil lede deg østover til toppen av Uglehaugen.

Fra Uglehaugen følges ryggen letteste vei sørover i variert terreng. Vær oppmerksom på skredproblematikk over hammeren (1061 moh) og skavler på Østsiden før toppen av Kvitfjellet - se faremoment.

Når: Middels 4-7 timer

Høydemetre: 850 høydemeter

Lengde: 4,8 km

Bratteste parti: 26-32 grader 720 -880 moh. 30-35 grader 1020-1060 moh

Faremomenter: Skred. Flere mindre heng rundt skoggrensen vest for Uglehaugen er over 30 grader. Selv små skred vil kunne få alvorlige konsekvenser her siden det er tett på skogen.

Nord for punkt 1061 moh er det en liten hammer som må passeres. Denne er ofte avblåst mot N og det kan være fristende å runde hammeren i Ø, der det ofte ligger mye snø.

Flanken her er bratt nok til at det kan gå skred og ligger utsatt til. Det har vært flere nestenulykker med fjernutløsing eller utløsing av skred her. Det er derfor å anbefale å forsere hammeren rett på og evt ta skiene av noen meter.

Skavler. Den siste stykket (ca 1 km) mot toppen går i en skrånende ryggformasjon. Her tar ofte vinden godt og det kan være noe avblåst.

Vær derfor oppmerksom på at det kan være store skavler på østsiden, ned mot Eikesdalsvatnet. Terrenget er mange steder svært bratt med høye vegger under skavlene.

Utstyr: Skarejern kan være til hjelp dersom det er hardt på ryggen bort mot toppen.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Vardefjellet

Se flere turforslag i Eresfjord

Ned 5.1.2 Vestsiden / E1 / GV

Det er vanlig å kjøre vestsiden ned i Horndalen og følge dalen tilbake til veien. 

Toppflanken kan stedvis føles litt konveks og uoversiktlig. Det tryggeste er da å holde kursen rett vestover. Etter hvert går det an å trekke litt S mot Tverrlibotnen for å finne mer terreng.

Her kan snøen også være annerledes enn ute i flanken. 

Hold litt høyde ut Horndalen så slipper du for mye staking.

Når: Desember – april

Faremomenter: Skred

Det er flere heng i og langs slakeste vei som er over 30 grader. Vinden får jevnlig tak i denne siden. Vær derfor oppmerksom på ferske flakdannelser og vedvarende svake lag.

Himmelretning: Vest

Lengde nedkjøring: 980 høydemeter

Bratteste parti: 26-32 grader 1200 -1260 moh. 26-32 grader 900 -1000 moh

Tips: Om dere er flere som drar på tur opp Kvitfjellet kan dere sette en bil på toppen av Vistdalsheia og en bil på parkeringen inn til Horndalen. Da sparer dere noen høydemeter gåing.

Om det skulle vise seg å være dårlige forhold oppe på ryggen (vær, el) så det blir snutur er det ofte fin kjøring langs oppoversporet fra Uglehaugen, direkte ned til svingen ved inngangen til Horndalen.

Alternativt kan man kjøre ned litt lengre sør, fra det lille tjernet sør for punkt 1009 moh. Her er det litt brattere i starten (35 grader) før du kommer ned i skogen og får fin skogskjøring ned til svingen.

Dersom formen er god og dagen er ung når du er ferdig med nedfarten fra toppen kan de være en fin påbygning å ta turen oppom Vasstindbu som ligget på ryggen sør for Kalvgjeltinden.

Dette er en flott beliggende hytte tilhørende Molde og Romsdal Turistforening som ligger på 1190 moh. Turen vil gi ca 500 ekstra høydemetre. Siden er Ø og SØ vendt og sted vis 30-35 grader bratt (fra 880 – 1100 moh).

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Her finner du alle toppturer i Romsdalen