Dette er på privat grunn og pass på at du ikke står til hinder for de som bor her. Skogen her er i drift og at det må være mulig å bruke traktorveien. Snakk med bonden om du er i tvil.

Opp 3.15.1 Torslåtten 

Fra gården Moen følger du traktorvei som starter i gårdstunet og fortsetter gjennom et granskogbelte mot den store Østryggen fra Kaldtinden.

Der traktorveien fortsetter inn Modalen, følger du ryggen, gjennom åpen bjørkeskog til et lite hyttetun på 480 moh. Videre følges ryggen mot toppen. På den store flaten på ca 950 moh skrår du vestover til Sørryggen og følger denne til topps.

Tid: Kort 3-6 timer

Høydemetre: 1000 hm

Lengde: 4,1 km

Bratteste parti: 25 – 30 grader 960 – 1000 moh

Vanskelighetsgrad: Enkelt

Se samleartikkel med flere turforslag i Innfjorden og Måndalen

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Kaldtinden

Kaldtinden-Toppturer-i-Romsdalen-2
Lettgått terreng lans den store ryggen som heter Torslåtten. Flott utsikt innover mot Isfjorden i bakgrunnen. Foto: Halvor Hagen

Ned 3.15.1 Torslåtten / E1 / GV

Nedkjøringen følger samme vei som oppturen.

Når: Desember – april. 

Faremomenter: Pass på at du ikke kjører for langt sør på den konvekse Venåskollen. Kommer du lengre ned enn til 900 moh blir det vanskelig å traversere tilbake til Torslåtten. 

Himmelretning: Øst, sørøst

Lengde nedkjøring: 1000 høydemeter

Bratteste parti: 25 – 30 grader 1000 – 960 moh

Tips: Turen er finest kort tid etter snøfall eller på soltint vårsnø, da ryggformasjonene fort blir vindpåvirket. Det er god utsikt til fjellet fra hovedveien, litt øst for Måndalen sentrum. 

Man kan få en enklere nedkjøring og unngå den bratte skogen ned fra hyttetunet p480moh. Følg da slakest parti fra Torslåtten og rett ned i Modalen. Videre følges traktorveien tilbake, ut Modalen.

Snøen her er ofte mindre vindpåvirket og bjørkeskogen er åpen.

Vanskelighetsgrad: Enkelt

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen