Opp: Fra gården Moen følger du traktorvei som starter i gårdstunet og fortsetter gjennom et granskogbelte mot den store østryggen fra Kaldtinden.

Der traktorveien fortsetter inn Modalen, følger du ryggen gjennom åpen bjørkeskog til et lite hyttetun på 480 moh. Videre følges ryggen mot toppen.

På den store flaten omtrent 950 moh skrår du vestover til Sørryggen og følger denne til topps. 

Ned: Nedkjøringen fra Kaldtinden følger samme vei som oppstigningen.

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Romsdalen her

  • Trygg topptur: Går i terreng med maksimalt 25 graders helning. 

  • Læringspunkt: Hvordan følge slakeste linje i et område med mye bratt terreng.

  • Fare: Pass på at du ikke kjører for langt sør på den konvekse Venåskollen. Kommer du lengre ned enn til 900 moh., blir det vanskelig å traversere tilbake.

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Såta