På den store flaten omtrent 950 moh skrår du vestover til Sørryggen og følger denne til topps. 

Ned: Nedkjøringen følger samme vei som oppstigningen.

  • Trygg topptur: Går i terreng med maksimalt 25 graders helning. 
  • Læringspunkt: Hvordan følge slakeste linje i et område med mye bratt terreng.
  • Fare: Pass på at du ikke kjører for langt sør på den konvekse Venåskollen. Kommer du lengre ned enn til 900 moh., blir det vanskelig å traversere tilbake.