Dersom du går fra Galtåtinden til Loftskardtinden vil turen kunne gjøres raskere og det mest utsatte partiet på ryggen gjøres oppover. Begge sider har fine nedkjøringer. Selve ryggen er mye brukt som utgangspunkt for krevende nedfarter i østsiden.

Når: Januar – april. 

Tidsangivelsen: Middels 4-7 timer 

Høydemetre: ca 1200 hm

Lengde: 6,5 km til Galtåtinden

Faremomenter: Utglidning. Selve traversen har flere utsatte partier hvor du må vise aktsomhet, spesielt når det er hardt. Det er brattest ned på vestsiden, mot Ljøsådalen.

Skavler. Det er mye skavler langs ryggen, spesielt mot øst.

Vind. Turen over ryggen blir mye mer utsatt dersom det blåser.

Sikt. Turen krever god sikt for å gjøre gode veivalg.

Dersom det kan være hardt oppe på ryggen er det vanlig å ta med en isøks for å kunne sikre seg på de mest utsatte passasjene.

Tips: Turen kan gjøres hele vinteren, men unngå dager hvor du kan forvente hardpakket snø eller mye vind. Med fint vær får du en fabelaktig utsikt. 

Turen er vanlig å gjøre med fører dersom du ikke er trygg i utsatte omgivelser.

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen