Opp 6.5.1 normalveien  

Gå litt tilbake langs veien forbi to gårder til en tog undergang. Følg skogsbilveien fra tog undergangen opp gjennom skogen en god kilometer. Litt før veien krysser elva går det en bratt traktorvei opp venstre.

Denne gir rask stigning i terrenget og er raskeste måten å komme over tregrensen på. Etter hvert kommer traktorveien inn på en bilvei og denne følges til veien flater ut og dreier inn Vermedalen.

Fortsett rett frem, opp en stor ryggformasjon (Resbakkan) og kryss vestover og over elva når terrenget legger seg til Høgeberget.

Herfra følges slakeste vei i terrenget rundt 1334 moh og inn i botnen mellom toppene og videre til topps.

Alternativ tur gjennom skogen: Bilveien til Slettafjellet (fortsetter fremover fra parkeringen) har slakere stigning, er breiere, men også noe lengre enn den som er beskrevet. Å følge denne kan være mer behagelig, men litt mindre effektiv. 

Ned igjen vil denne veien være mye mindre krevende.

Tid: Lang 6-8 timer 

Høydemetre: 1320 hm

Lengde: 7,5 km

Bratteste parti: Jevnt over under 25 grader

Faremomenter: Skred. Det er heng rundt slakeste vei som er bratte. Hold avstand til disse ved forhold for fjernutløsing.

Vanskelighetsgrad: Enkelt

Se samleartikkel med flere turforslag i Verma og Bjorli

Hattan-Toppturer-i-Romsdalen-2
Anders Gran koser seg i silkeføre ned sydryggen på Brøstkampen en kald vinterdag. Foto: Halvor Hagen

Ned 6.5.1 Normalveien / E1 / LV

Det vanligste er å kjøre ned omtrent samme vei som opp. Det er mye terreng her og den beste snøen er ofte i forsenkninger i terrenget.

Når: Desember – april

Faremomenter: Skred. Det er heng rundt slakeste vei som er bratte. Hold avstand til disse ved forhold for fjernutløsing.

Sikt. Terrenget er kupert og krever god sikt eller gode ferdigheter i orientering for å ikke rote seg bort i bratte heng.

Himmelretning: Nord, øst

Lengde nedkjøring: 1320

Bratteste parti: Jevnt over slakt med mange små, bratte heng i terrenget omkring.

Tips: På grunn av himmelretningen er turen best egnet på kald vintersnø. Terrenget er jevnt over slakt så det er veldig fint her kort tid etter små snøfall.

Dersom det er mye snø kan det være veldig fint å kjøre ned rørgaten til det gamle kraftverket. 

Denne er godt synlig fra veien på østsiden av elva Verma.

Vanskelighetsgrad: Enkelt

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen