Det er beskrevet to ulike starter på turen, den ene er nesten 200 hm kortere enn den andre. Om det er god snø i skogen kan det anbefales å starte lavt.

Fjellet er litt brattere mot SØ og S og kan by på mye flott terreng for de som vil kjøre brattere.

Turen har mye fin skogskjøring og mange muligheter til å finne variert terreng. Om du velger snilleste vei er dette på trygge dager en fin tur for hele familien.

Atkomst/parkering: Ta av mot Brøste ca 4,5 km NV for Bjorli. Etter knappe 2 km krysser du elva Ulvåa. Parker ved første sving (avkjøring) etter brua. Om det er vanskelig å parkere her så kjør litt tilbake og parker ved sagelva.

Alternativt kan du kjøre ca 200 hm høyere og parkere uten å være til hinder ved gården Nedre Brøste. Dette er et godt utgangspunkt om du vil kjøre det brattere terrenget mot sør.

Opp 6.4.1 normalveien 

Følg åpne glenner i skogen og ta sikte på det slakeste partiet som fører opp til ryggen litt nordvest for toppen. Det er flere små, bratte heng over skoggrensen som man må tett på. 

Fra Nedre Brøste følges sommerstien (uthogd gate i skogen) nordover i jevnt slakt terreng til du er ute av skogen og kan runde inn litt nordvest for toppen.

Vær oppmerksom på at du her må krysse skredbaner der det jevnlig går naturlig utløste skred helt ned i skogen. 

Tid: Kort 2-4 timer

Høydemetre: 800 hm / 600 hm fra Nedre Brøste

Lengde: 3 km

Bratteste parti: 25-30 grader 1050 – 1200 moh

Faremomenter: Skred. Om du går fra Nedre Brøste må du krysse utløpsområder for naturlig utløste skred. 

Det er flere små, bratte heng som må passeres over skoggrensen. Noen kan unngås og andre må man gjennom. Unngå dager med forhold for fjernutløsing eller naturlig utløste skred.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Verma og Bjorli

Ned 6.4.1 Normalveien / E1 / LV

Det vanligste er å kjøre ned omtrent samme vei som opp. Om forholdene er gode kan man også legge et mer direkte spor gjennom det brattere topphenget.

Terrenget blir mer krevende jo lenger sør man kommer med små klipper og hamre.

Når: Desember – april

Faremomenter: Skred. Topphenget kan være skredutsatt. Spesielt kort tid etter vindtranport eller ved vedvarende svake lag i snødekket.

Himmelretning: Øst

Lengde nedkjøring: 800

Bratteste parti: Topphenget har parti på opp mot 40 grader og enda brattere lengre sør.

Tips: Turen egner seg godt opp til skoggrensen når det er snøvær. Da har du gode referanser i skogen.  På grunn av himmelretningen er turen godt egnet på kald vintersnø.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen