Opp (alternativ 2.1)

Fra parkeringen, går du i retning nord gjennom hyttefeltet. Hold 100 meter til høyre for første røde hytte. Ved øverste hytte 50 moh (”Geilo” UTM 01100-67253) tar du en nord-nordøstlig kurs (heiskars høyre) ca 1 km og lar terrenget styre deg naturlig langs ramper forbi de brattere sørøstvendte skrentene til du er på ca 300 moh.

Følg terrenget oppover og skrått nordvestlig med sikte på den flate gryta på 640 moh. Fra gryta gå opp i salen mellom Yttertind og Midtitind og følg østryggen opp på Yttertind.     

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 912

 • Bratteste punkt: Fornuftige sporvalg hele veien gjør at du holder deg under 30 grader

 • Himmelretning: S-Ø

 • Fare: På dager med markert skredfare (faregrad 3) må du holde avstand til S-SV flankene på Midtitinden idet du runder inn til gryta på 640 moh

Ned 2.1 østryggen  via 640-gryta til kleivberget

Følger samme vei ned som opp.

 • Tid: Lett

 • Fare: Hold avstand til de bratte SV-S flankene på Midtitinden på dager med faregrad 3 eller mer

 • Himmelretning: Ø-S

 • Bratteste punkt: Ikke brattere enn 30 grader om du velger samme spor ned som opp

 • Fall: 912

 • Tips: Bli ikke fristet til å kjøre for tidlig ned etter passering av Midtitinden sørflanke, i så fall støter du på flere bratte skrenter. Tidlig eller sent på sesongen kan snøen dekke dårlig fra 200 moh og ned til vei. Avpass farten om du er glad i skiene dine.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Bodø og Valnesfjorden. 

Opp (alternativ 2.2) 

Fra parkeringen, går du i retning N gjennom hyttefeltet. Hold 100 meter til HØ for første røde hytte. Ved øverste hytte 50 moh (”Geilo” UTM 01100-67253) tar du en NV kurs ca 1 km mot UTM 00602-67606, 170 moh. Her tar du en rett N kurs. Over 400 moh fortsetter du turen som for opp alternativ 1.

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 912

 • Bratteste punkt: Mellom 220-400 moh kan du flere steder støte på terreng brattere enn 30 grader.  

 • Himmelretning: S-SØ

 • Fare: På dager med markert skredfare (faregrad 3) må du gjøre kloke enkelthengvurderinger i området mellom 220-400 moh. Her er det skredbratt og en del vinkelforandringer.

Ned 2.2 østryggen via 640-gryta til Storheia

Følg samme spor opp som ned. Gikk du opp alternativ 1, blir nedfarten fra toppen den samme som for opp 1.1 ned til ca 600 moh. Herfra velger du et mer sørlig spor (skikjørers høyre) med sikte på Storheia. Treffer du riktig, får du god kjøring helt ned. 

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat

 • Fare: Fra 400-220 moh er terrenget stedvis brattere enn 30 grader og det er vanskelig å få fullstendig oversikt over det beste sporet med mindre du gikk opp her.

 • Himmelretning: SØ-S

 • Bratteste punkt: Partier brattere enn 30 grader 400-220 moh

 • Stigning: 912

 • Tips: Er føret bra kan du følge det naturlige terrenget hele veien ut til Sagelva og følg denne ut til parkeringen. Vær oppmerksom på åpent vann sent på sesongen.

Ned 2.3 sydøstsiden til Storheia

Fra toppen kjører du i en rett sørøstlig kurs og holder denne helt ned til ca 400 moh. Drei skikjørers høyre og følg et spor sør mot Storheia, eller sporet du gikk opp.

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat