Opp 

Fra parkeringen på 380 moh, gå rett sør og kryss elva (når denne er islagt). Følg så terrenget retning vest og ta deg opp i Stolpeskaret. Fra Stolpeskaret går du opp (heiskars venstre) den vide, skogkledde søkkformasjonen mellom de to markerte ryggformasjonene. 

 • Tid: 2 timer
 • Stigning: 470 
 • Bratteste punkt: 34 grader 700-800 moh 
 • Himmelretning: N-V
 • Fare: Kan være avblåst på toppryggen

Ned 26.1 nordvestryggen

Samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Kan være avblåst med oppstikkende steiner og is på toppryggen
 • Himmelretning: V-N 
 • Bratteste punkt: 34 grader 800-700 moh 
 • Fall: 470

Ned 26.2 vestsøkket

Denne renneformasjonen starter ved Store Stolpens østlige toppunkt.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Skredfare! Søkkformasjonene ligger i le for østlige vinder og kan oppmagasinere en del vindforfraktet snø.
 • Himmelretning: V-N 
 • Bratteste punkt: 30 grader 800-600 moh 
 • Fall: 470
Oversiktskart over Beiarn Sør. Fra Toppturer rundt Bodø.