Opp 

Fra parkeringen kryss den lille brua og forbi Kyskmoen gård retning sør ca 150 meter. Her treffer du på en skogsvei som dreier i retning nordvest (heiskars høyre) og tar deg opp gjennom granfeltet til du treffer på nordøstryggen til Stabben. Skogsveien dør ut i intet ved et klippefremspring på ca 480 moh og du må nå ta deg gjennom tett skog ca 100 høydemeter til du kommer i åpent terreng på nordøstryggen. Følg til topps via p913.

 • Tid: 2-3 timer
 • Stigning: 750
 • Bratteste punkt: Nordøstryggen er under 30 grader hele veien, men kan ha noen brattere enkeltheng mellom 600-700 moh som må tas hensyn til
 • Himmelretning: Ø-NØ
 • Fare: Utglidningsfare langs nordøst ryggen på hardt føre
 • Utstyr: Stegjern og isøks på hardt føre

Ned 7.1 nordøstryggen

Samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Lett
 • Fare: Utglidningsfare langs NØ ryggen på hardt føre. Kronglete skikjøring mellom 580-480 moh 
 • Himmelretning: NØ-Ø
 • Bratteste punkt: Enkeltheng som kan være brattere enn 30 grader mellom 700-600 moh
 • Fall: 750
 • Tid: På 550 moh, vurder en direkte linje ned i skikjørers venstre kant av det store granfeltet

Ned 7.2 østflanken via Matvassbekken

Fra toppen kjør i retning øst ca 500 meter til p913. Kjør ned til Aksla p681. Den bratte renneformasjonen Matvassbekken starter her i en nordlig retning dreiende nordøst. 

 • Vanskelighetsgrad: Krevende
 • Fare: Utglidningsfare i renna samt at denne er utsatt for skred fra de bratte øst flankene skikjørers venstre
 • Himmelretning: Ø-NØ
 • Bratteste punkt: 30 grader 913-700, 35 grader 640-500 moh og 50 grader 500-400 moh og 30 grader 400-300 moh
 • Fall: 750
 • Tips: Vær oppmerksom på at østflanken kan få mye solinnstråling sent på sesongen. Velg rett tid på dagen hvis Matvassbekken skal kjøres. En og en i renna og velg trygge stoppesteder!