Opp (alternativ 3.1) 

Fra fjæra går du i retning Breidviktinden opp den slake, skogkledde lia vest for (heiskars høyre) det markerte klippepartiet midt i dalen på ca 100 moh. På 160 moh følg Breidvikdalen 1,5 km sør til Breidvikskardet. Øst eller vest for Storelva er det samme. Breidvikskardet er en trang nøkkelpassasje som fra 250-380 moh er 35 grader bratt. Vær oppmerksom på de bratte nordvest- og sørøstvendte sidene. Det kan være en fordel å sette skiene på sekken opp skaret, da det er trangt å baute opp renna. Vurdér bruk av stegjern og hjelm. På toppen av skaret fortsett flatt gjennom Breidvikskardet ca 1,3 km og så rundt hjørnet der Småtindans sørøstre side ikke lenger sperrer for adkomst. Rund hjørnet, vend blikket mot nord (høyre), og se opp i den sydvendte søkkformasjonen. Baut opp denne til slakere terreng. De siste 200 høydemeterne er slake opp den nydelig sydflanken.

 • Tid: 4-5 timer
 • Stigning: 972
 • Bratteste punkt: 35 grader 250-380 moh og 480-680 moh. Kort parti 34 grader 740-780 moh.  
 • Himmelretning: N og S
 • Fare: Hjelm bør benyttes gjennom Breidvikskardet. 
 • Utstyr: Stegjern (Breidvikskardet)

Opp (alternativ 3.2) 

Samme som for Ånsvikfjellet og Aurnestindan syd til Middagsskardet. Fra Middagsskardet går du en stigende travers sørøst (heiskars venstre) opp til 800 moh i 32 grader sørvestvendt flanke. Fortsett i denne høyden forbi p951 ca 300 meter til et flatere område. Herfra opp vest flanken de siste 120 høydemeterne i 30 grader terreng til toppen.

 • Tid: 3-4 timer
 • Stigning: 972
 • Bratteste punkt: 32 grader 740-800 moh og 30 grader 850-970 moh
 • Fare: Vårskred sent på dagen i sørvesthellingen
 • Himmelretning: NØ og SV

Ned 3.1 sydsiden mot Breidvikskardet

Følger samme vei ned som opp. Kom du opp via 3.2 skal du fra toppen ta sikte på midt på Storelvvatnet (retning sør-sørvest). Hold skikjørers venstre for den lille humpen på ca 800 moh som stikker seg ut mot Storelvvatnet. Inngangen til søkkformasjonen er ved UTM 97070-76202 på 820 moh. Ned til hit er terrenget godt under 30 grader, men mellom 780-740 moh treffer du første bratte seksjon, 34 grader. Inngang til den bratteste delen av søkket er ved UTM 97056-75921 på 680 moh. Her blir terrenget jevnt 35 grader til 480 moh. Etter det bratte (ca 400 moh) dra skikjørers venstre inn i Breidvikskardet. Renna ut av Breidvikskardet er 35 grader. Følg naturlig ut til Breidvika.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Utglidningsfare ned Breidvikskardet
 • Himmelretning: S og N
 • Bratteste punkt: 35 grader 680-480 moh og 350-280 moh
 • Fall: 972

Ned 3.2 vestflanken mot Middagsskardet

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Vårskred i i sørvesthellingen
 • Himmelretning: SV og NØ
 • Bratteste punkt: 32 grader 800-740 moh
 • Fall: 972
 • Tips: Ved vårskikjøring er det sentralt å treffe riktig på tiden i forhold til solpåvirket snø og skaredannelse, da skikjøringen foregår i to distinkt forskjellige eksposisjoner