Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien (RV 17) sørover 46 km og ta av mot Sandhornøya. Ta til høyre etter brua. Etter 20,9 km ta av til Horsdal og følg veien til ende, ca 7 km.

Parkér ved gårdene eller følg gårdsveien langs fjæra til en grønn garasje/bu (opp alternativ 1). Skal du gå opp nordøstsiden eller gjøre en rundtur med bruk av to biler, kjører du til Ravika, 16,2 km etter brua og tar til venstre ved det første huset. Følg veien 200 meter og parkér ved grønn garasje, UTM 58900 42150 (opp alt 2).

Opp (Horsdal) 

Fra parkeringen gå langs den merkede turstien som følger fjæra i retning sør-øst. Etter ca 1 km dreier stien nordøst og går bratt opp via diverse trapper og rekkverkstau mot Stjerndalen (ski på sekken).

På 190 moh slakker terrenget ut og det er på tide å spenne på seg skiene. På sent vårføre må du kanskje gå ytterligere 100 høydemeter.

Fra toppen av trappene følg i retning N (øst for Stjernelva hele veien) til 450 moh. Herfra dreier du V (nord for ”Nakken”, p592) i slakt terreng og etter hvert N til topps.

Terrenget i seg selv holder seg under 30 grader hele veien selv om det like mot toppen kan dra seg til. Mot Sandhornet følger traseen i utløpssoner for skred og at du beveger deg i en terrengfelle-formasjon, så gjør gode vegvalg på dager med markert skredfare.

 • Tid: 4-5 timer

 • Stigning: 990

 • Bratteste punkt: I grenseland til 30 grader de siste 50 høydemeterne mot toppen

 • Himmelretning: SV-S

 • Fare: Turen i Stjerndalen går i utløpssoner for skredflanker (spesielt V og SV flankene under Isvasstinden) og du må være OBS på dager med markert skredfare evt på våren

Opp (nordøstsiden) 

Fra parkeringen ved den grønne garasjen følger du skogsveien SV som følger vest-siden (høyre) av Ravikelva. Etter ca 200 meter kommer du til et Y-dele der du fortsetter rett frem og under kraftledningen.

Skogsveien går snart over til en sti som leder deg inn på flate myrdrag. Hold kontakt med Ravikelva (ca 100 m vest for) hele veien (1,2 km) inn til de store myrene ved Hornkroken 150 moh.

Her dreier du mer NV med sikte på p385. På ca 400 moh velger du en SV kurs og tar deg inn i det slakere område rett syd for p580. Ta sikte på det eneste snøfeltet/rampen som når helt opp til toppeggen. Følg toppeggen til topps.

 • Tid: 4-5 timer

 • Stigning: 990

 • Brattetste punkt: 29 grader 480-600 moh, 30 grader 750-840 moh og 40 grader 840-920 moh (siste biten opp i skaret kan være brattere avhengig av sesong)

 • Himmelretning: Ø-NØ

 • Fare: Mulig innblåst snø i utsteget av rampen. Ellers; skavler langs toppeggen

 • Utstyr: Stegjern og isøks på hardt føre

Finn flere flotte toppturer i Bodø og Sandhornøya og Småtindan her

Ned 10.1 sydsiden til Stjerndalen 

Følger samme vei ned som opp. Du kan velge alternativer et par hundre meter lenger øst som gir brattere skikjøring mot Stjerndalen. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Stjerndalen er en terrengfelle og utsatt for utløpssoner 

 • Himmelretning: S-SV

 • Bratteste punkt: 30 grader de øverste 50 høydemeterne

 • Fall: 990

Ned 10.2 nordøstsiden til Ravika 

Har du gått opp fra Ravika, blir det samme vei ned som opp. Kom du opp fra Horsdal, går du 300 meter sørøst langs toppeggen til du treffer skaret og toppen av renna.

Fra skaret på 920 moh slipper du deg ned 40 grader (920-840 moh) bratt rampe og inn i nordøstflanken som leder ned mot flata øst for p580 moh (skikjørers høyre).

Mellom 840-750 moh er det 30 grader. Fortsett på en kurs mot p385 og slipp deg så ned mot Ravikelva som du følger på vestsiden ut til Ravika. 

Alternativt (alt.10.2) kan du på ca 700 moh holde en direkte kurs (øst) mot de store myrflatene. Dette gir jevn skikjøring i slakt terreng (20 grader) ned til 300 moh. Mellom 300-180 moh er det 31 grader og noe tett kratt.   

 • Vanskelighetsgrad: Krevende

 • Fare: Skavler langs toppeggen. Innblåst snø i inngangen til renna

 • Himmelretning: NØ-Ø

 • Bratteste punkt: Inngangen til renna er 40 grader mellom skaret og 840 moh (kan være brattere helt i starten avhengig av sesong)

 • Fall: 990

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.